Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Vannkvalitet

Månedlige analyser av drikkevannskvaliteten i Bergen

Vi overvåker vannbehandlingsanleggene nøye, og tar mange prøver før vi sender vannet ut til abonnentene. Her finner du månedlige rutineanalyser av drikkevannskvaliteten i Bergen.

Vann fra vannverk i Bergen er trygt, sunt og godt

Drikkevann fra vannverk i Bergen gjennomgår nøye kontroll før det blir distribuert til abonnentene.

Hjelp oss å hindre forurensning av byens drikkevann

Byfjellene er områder som blir mye brukt av byens befolkning. Det er derfor viktig å merke seg at deler av Byfjellene er viktig for byens drikkevannforsyning.

Hva bør du gjøre når du får kokevarsel fra vannverket?

Vi anbefaler alltid å koke drikkevannet ved mistanke om forurensning. Terskelen for å anbefale koking av drikkevannet er svært lav med bakgrunn i "føre-var"- prinsippet.