Gå tilbake til:
Du er her:
Familiens hus illustrasjon
Familiens hus
Bilde: Andrè Myrlønn

Familiens hus i Bergen

I Familiens hus samles flere tjenester til barn og familie på ett sted. Det gjøre det enklere for brukerne ved at de henvender seg ett sted hvor de får et profesjonelt og helhetlig tilbud.

Familiens hus samlokaliserte følgende tjenester i byområdet; barneverntjeneste, helsestasjon for ungdom, barne- og familiehjelpen, ergo/fysioterapitjenester til barn og unge og helsestasjonstilbud.

Visjonen med Familiens hus er «en dør inn» og mer samarbeid mellom tjenestene slik at brukerne får et bedre og mer helhetlig tilbud.

Skolehelsetjenesten påvirkes ikke av Familiens hus. Den vil fortsatt være der det er i dag. Det vil tilrettelegges med noen få arbeidsplasser i Familiens hus for ansatte i skolehelsetjenesten.

Her kommer Familiens hus i Bergen

Familiens hus lokaliseres i fire byområder;

  • Bergen vest - Fyllingsdalen/Laksevåg
  • Bergen nord - Arna/Åsane
  • Bergen sør – Fana/Ytrebygda
  • Bergen sentrum – Bergenhus/Årstad

I Bergen vest - Fyllingsdalen/Laksevåg er Familiens hus etablert i Oasen kjøpesenter. 

I Bergen nord er Familiens Hus i Åsamyrane 289 på Nyborg der Åsane videregående skole, Yrkesopplæringen holdt til.

Bergen sentrum – Bergenhus/Årstad vil Familiens hus ligge i Møllendalsveien 6-8.

I Bergen sør – Fana/Ytrebygda har kommunen midlertidig avsluttet søk etter egnede lokaler.