Gå tilbake til:
Du er her:
Familiens hus illustrasjon
Familiens hus
Bilde: Andrè Myrlønn

Familiens hus i Bergen

I Familiens hus skal tjenester til barn og familie samles på ett sted. Det vil gjøre det enklere for brukerne ved at de henvender seg ett sted hvor de skal få et profesjonelt og helhetlig tilbud.

Familiens hus vil samlokaliserte følgende tjenester i byområdet; barneverntjeneste, helsestasjon, helsestasjon for ungdom, barne- og familiehjelpen og ergo/fysioterapitjenester til barn og unge.

Visjonen med Familiens hus er «en dør inn» og mer samarbeid mellom tjenestene slik at brukerne får et bedre og mer helhetlig tilbud.

Skolehelsetjenesten påvirkes ikke av Familiens hus. Den vil fortsatt være der det er i dag. Det vil tilrettelegges med noen få arbeidsplasser for skolehelsetjenesten i Familiens hus for ansatte i skolehelsetjenesten.

Her kommer Familiens hus i Bergen

Kommunen jobber nå med å finne lokasjoner, bygge og tilrettelegge arealer til Familiens hus i de fire byområdene;

  • Bergen vest - Fyllingsdalen/Laksevåg
  • Bergen nord - Arna/Åsane
  • Bergen sør – Fana/Ytrebygda
  • Bergen sentrum – Bergenhus/Årstad

Arbeidet er kommet lengst i Bergen vest - Fyllingsdalen/Laksevåg der Familiens hus er under etablering i Oasen kjøpesenter. Byggevirksomheten er allerede i gang og det forventes ferdig etter sommeren 2021.

I Bergen nord - Arna/Åsane blir Familiens Hus lokalisert i Åsamyrane 289 på Nyborg der Åsane videregående skole, Yrkesopplæringen holdt til.  Byggeprosessen er godt i gang og lokalene forventes ferdigstilt ved utgang av 2021. 

I Bergenhus/Årstad er det funnet egnede lokaler i Møllendalsveien 6-8.  Prosjektet er for øyeblikket under planlegging hvor byggestart forventes høsten 2021.  Ferdigstillelse anslås i 2. halvdel av 2022.

I Bergen sør – Fana/Ytrebygda har kommunen midlertidig avsluttet søk for nye lokaler.