Familiens hus illustrasjon
Familiens hus
Bilde: Andrè Myrlønn

Familiens hus i Bergen

I Familiens hus samles flere tjenester til barn og familie på ett sted. Det gjør det enklere for brukerne, som kan henvende seg ett sted hvor de får et profesjonelt og helhetlig tilbud.

Familiens hus samlokaliserte følgende tjenester i byområdet; barneverntjeneste, helsestasjon for ungdom, barne- og familiehjelpen, ergo/fysioterapitjenester til barn og unge og helsestasjonstilbud.

Én dør inn

Visjonen med Familiens hus er “én dør inn” og mer samarbeid mellom tjenestene slik at brukerne får et bedre og mer helhetlig tilbud.

Skolehelsetjenesten blir ikke påvirket

Skolehelsetjenesten blir ikke påvirket av Familiens hus. Den vil fortsatt være der det er i dag. Det vil tilrettelegges med noen få arbeidsplasser i Familiens hus for ansatte i skolehelsetjenesten.

Her kommer Familiens hus i Bergen

Familiens hus lokaliseres i fire byområder;