Gå tilbake til:
Du er her:

Kontakt

Besøksadresse:
Østre Nesttunvegen 16
Vis større kart
E-post:
fana.barneverntjenestenbergen.kommune.no
Telefon:
55561310/55561777 - fra kl. 07:45 til kl. 15:00
Åpningstid: 07:45 - 15:00
Kontakt barneverntjenesten for ditt byområde: Fana: tlf 55 56 13 10 Ytrebygda: tlf 55 56 17 77
Mer kontaktinfo

Om oss

Barneverntjenesten jobber for at barn skal leve under trygge og gode forhold. Barneverntjenesten har spesielt ansvar for å avdekke omsorgssvikt, atferdsvansker, sosiale og emosjonelle problemer. Målet er å fange dette opp tidlig og sette inn tiltak, slik at varige problemer kan unngås.

Hjelpetiltak kan blant annet være råd og veiledning knyttet til situasjonen i hjemmet, men også frivillig plassering av barn utenfor hjemmet.

I alvorlige saker kan det være nødvendig å overta omsorgen for barn. I slike tilfeller er det Fylkesnemnda som avgjør.

Dersom du er bekymret for et barn eller barnets omsorgssituasjon, kan du melde fra til oss. Du kan være anonym, og henvendelsen kan gjøres muntlig eller skriftlig. Offentlig ansatte skal alltid sende skriftlig melding.

Hvis du er i tvil om du skal melde en bekymring til barneverntjenesten, kan du få råd på Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets nettsider

Barnevernvakten tar imot henvendelser i akuttsaker på kveldstid og i helgene.

Innbyggerhjelp