RSS

Abonnér på nyhetsbrev fra Havbyen Bergen

Havbyen Bergens nettsider er under arbeid. Meld deg opp til nyhetsbrev her!

Ønsker din organisasjon eller virksomhet å delta?

Prosjekt Havbyen Bergen er et samarbeidsprosjekt mellom sentrale nærings-, kunnskaps- og forvaltningsmiljøer knyttet til hav i Bergensregionen.

Om prosjektet

Prosjektet har som overordnet mål å lede an for et bærekraftig hav. Dette skal oppnås gjennom å fremme økt samhandling, attraktivitet, bærekraftig vekst og kompetanse med Bergen som sentral drivkraft.