Bildet er tatt på Statsraad Lehmkuhl og det er mange mennesker på dekk. I bakgrunnen ser man Fløien, Ulriken og Vågen.
Bilde: Marius Solberg Anfinsen/Bergen kommune

Ønsker din organisasjon eller virksomhet å delta i prosjekt Havbyen Bergen?

Havbyen Bergen er et samarbeidsprosjekt mellom sentrale nærings-, kunnskaps- og forvaltningsmiljøer knyttet til hav i Bergensregionen.

Prosjektet skal lede an for et bærekraftig hav. Formålet skal oppnås gjennom å fremme økt samhandling, attraktivitet, bærekraftig vekst og kompetanse i havnæringene med Bergen som sentral drivkraft.  

Slik kan du delta

Alle aktører med fokus på bærekraftig verdiskaping knyttet til havet på Vestlandet kan bli medlem av prosjektet. For å bli medlem, må din organisasjon eller virksomhet signere samarbeidsavtale om prosjekt Havbyen Bergen. Privatpersoner kan ikke være medlem av prosjektet.  

Har du spørsmål om deltakelse? Kontakt: