Gå tilbake til:
Du er her:

ASA4313

ASA 4313 er rammeavtalen mellom KS og yrkesorganisasjonene NMF, NFF og PFF som regulerer avtalefysioterapeuters virksomhet

Alle avtalefysioterapeuter er forpliktet til å ha god kjennskap til enhver tids gjeldende avtaleverk.

Ny ASA4313 ble fremforhandlet i 2016, gjeldende fra og med 01.01.2017.

http://www.ks.no/fagomrader/Arbeidsgiver/lonn-og-tariff/fysioterapiavtaler/