Gå tilbake til:
Du er her:

Regelverk

Avtalefysioterapi er regulert gjennom lover, forskrifter, rundskriv og avtaler.

Som avtaleterapeut med driftsavtale med Bergen kommune er man pliktig å drive fysioterapivirksomhet i henhold til relevant lovgiving, kommunens plan for helsetjenesten og driftsavtale som inngås.

I avtaletiden skal fysioterapeuten drive kunnskapsbasert fysioterapi og kun benytte behandlingsformer som er akseptert av helsemyndighetene, jf. takstforskriften.

Her følger et utvalg av lover, forskrifter og rundskriv som er relevant for avtalefysioterapeuter:

Helsepersonelloven

Folketrygdloven

Rundskriv til folketrygdeloven §5-8 fysioterapi

Alle lover og forskrifter finner man på lovdata.no