Gå tilbake til:
Du er her:

Helse og omsorg

Disse reglene gjelder for besøk på sykehjem nå

Fra mandag 19. april blir det endringer i besøksreglene for korttidsavdelinger. Besøksreglene for langtidspasienter er uendret.

Åpner mer opp i aktivitetssentre og miljøstuer

Aktivitetssentre og miljøstuer er åpne, men et begrenset antall personer kan møtes om gangen.

Nytt rehabiliteringstilbud for koronapasienter

Som første kommune i landet starter Bergen opp egne grupper for langtidssyke koronapasienter.

Slik hindrer sykehjemmene smittespredning

Syke beboere isoleres og får behandling på sykehjemmet.

Sikrer bemanning i helsetjenestene

Kommunen legger om og sikrer tilstrekkelig bemanning i helsetjenestene sine for å kunne gi god nok hjelp til dem som trenger det.

Nå kan flere beboere på sykehjem få gode øyeblikk med sine kjære

Kommunen leverer ut nesten 90 ipader til sykehjemmene før påske for at flere beboere skal kunne ha videosamtaler med familie og venner.

Viktige endringer for helsestasjon

Helsedirektoratet har lagt føringer for helsestasjonsdrift under koronautbruddet, for å begrense smittespredning.