Gå tilbake til:
Du er her:
En fotball på en kunstgressbane.
Nasjonale retningslinjer om å avgrense antall personer og at det holdes nødvendig avstand, gjelder også på gressmatten.
Bilde: Etat for idrett

Regler for idrettsanlegg og lekeplasser

Bergen følger nå nasjonale retningslinjer.

OPPDATERT 4. JANUAR:

Bergen kommune følger de påbud og anbefalinger som kommer fra Regjeringen i forbindelse med Korona-pandemien. Nye nasjonale tiltak gjeldende fra 4. januar gjelder også for Bergen kommune.
 

Alle innendørs idrettsanlegg i Bergen kommune holdes stengt til 18. januar 2021. Anleggene holdes åpen for skolenes bruk på dagtid. Det er videre gitt et unntak for toppidrett, både for trening og arrangement.

Trening, kulturøvinger og fritidsaktiviteter

Regjeringen anbefaler at alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, utsettes til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser eller kohorter. Utendørs aktiviteter kan gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand. Toppidretten og kulturutøvere som har et særskilt unntak med egen regulering, omfattes ikke. Treningssentre holder åpent i Bergen.

Følg ellers nasjonale veiledere for avstand, antallsbegrensning og forsterket hygiene. Respekter reglene og bli hjemme om du er syk. Barn under 20 år kan unntas fra avstandsreglene innenfor samme kohort.
Nasjonal veileder for idrett
Nasjonal veileder for idrett, kultur og frivillige organisasjoner
Norges Musikkråds veileder for musikkøvelser
Smittevernveileder for treningsvirksomheter (Virke) 

Under finner du noen sentrale råd.

Antall personer med unntak på arrangementer

  • Påbud frem til og med 18. januar:
    Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert. 
  • Utendørs er det på offentlig sted som hovedregel tillatt å gjennomføre arrangementer med inntil 200 personer til stede. Dersom alle i publikum på et utendørs arrangement har et fastmontert sete å sitte i, er det tillatt med inntil 600 personer. Arrangøren skal ved så store arrangementer sørge for at de som er til stede holdes atskilt i grupper på inntil 200 personer, og at det hele tiden er minst to meters avstand mellom de ulike gruppene.

EGNE SPESIFISERINGER: Se retningslinjene for organisert idrett fra Helsedirektoratet og NIF og særforbundenes egne spesifiseringer. 

Klubbene og lagene er selv ansvarlige for at retningslinjene overholdes. Ved brudd på disse vil Bergen kommune vurdere forbud. Dette av smittevernhensyn. 

For detaljer og mer info, se veileder i smittevern for idretten fra Helsedirektoratet og Råd og veiledning om idrett og organiserte fritidsaktiviteter fra FHI.

Nærmiljøanlegg, lekeplasser og uteområder ved skoler og barnehager:

Det anbefales at ikke for mange oppholder seg samtidig på lekeplassene og nærmiljøanleggene, og at man holder minst en meters avstand. Det forventes at foresatte følger med på dette, og har et ekstra ansvar i den tiden vi nå er inne i.

Turløyper og friluftsområder:

Turløyper og friluftsområder er åpne for bruk. Vis hensyn til andre, unngå store grupper og hold avstand.