Gå tilbake til:
Du er her:
En fotball på en kunstgressbane.
Nasjonale retningslinjer om å avgrense antall personer og at det holdes nødvendig avstand, gjelder også på gressmatten.
Bilde: Etat for idrett

Regler for idrettsanlegg og lekeplasser

Det forventes at alle følger nasjonale myndigheters retningslinjer om å avgrense antall personer og at det holdes nødvendig avstand.

OPPDATERT 21. SEPTEMBER 

Bergen kommune har åpnet alle sine anlegg for den organiserte idretten, med regulering i henhold til nasjonale smittevernsregler. Den tildelte treningstiden for ettermiddag og kveld er gjeldende på de ulike anleggene.

Under finner du noen sentrale råd. For detaljer og mer info, se veileder i smittevern for idretten fra Helsedirektoratet og Råd og veiledning om idrett og organiserte fritidsaktiviteter fra FHI.

Innendørsanlegg:

Regler for innendørsanlegg er blant annet:

 • Anbefalt størrelse på gruppetrening er maksimalt 20
 • Alle treninger skal ha en voksen (over 18 år) som er ansvarlig for gruppen
 • Personer over 19 år som er til stede, skal holde minst en meter avstand til andre

Svømmehallene er åpnet, men kun for organisert trening. I Bergenshallen er det allerede lagt is, men også her er det kun åpnet for organisert trening.

Regler for aktivitet på idrettsbaner:

Utendørs idrettsanlegg, lekeplasser og friluftsområder holdes åpne, men følg nasjonale myndigheters retningslinjer: 

 • Hold minst en meters avstand
 • Vær maksimalt 20 personer sammen
 • Ha god hånd- og hostehygiene
 • Ikke spytte

Tilleggsregler for organisert idrett:

 • Ved aktiviteter for barn og unge, skal det være en voksenperson til stede som har ansvar for at aktiviteten utøves i samsvar med retningslinjene.
 • Aktiviteten skal utøves på en forsiktig måte for å unngå skader.
 • Det oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra idrettsaktiviteten.
 • Det kan avholdes idrettsarrangementer med opptil 50 deltakere, inkludert utøvere. Gjelder ikke personer som er nødvendig for kampavviklingen. Kamper, cuper og stevner regnes som arrangementer, men ikke ordinære treninger eller treningskamper. Fra 1. august åpnes det seriespill for barne- og ungdomsidretten. Tillatelsen omfatter utøvere i aldersgruppen til og med 19 år. 
 • Under arrangement for toppidrett tillates inntil 50 tilskuere på tribunen (tallet innbefatter ikke utøvere, da de er adskilt fra publikum og det er større krav til arrangører på dette nivået)

EGNE SPESIFISERINGER: Se retningslinjene for organisert idrett fra Helsedirektoratet og NIF og særforbundenes egne spesifiseringer. 

Klubbene og lagene er selv ansvarlige for at retningslinjene overholdes. Ved brudd på disse vil Bergen kommune vurdere forbud. Dette av smittevernhensyn. 

Publikumssvømming og Åpen hall utgår i 2020

Etat for idrett har bestemt at publikumssvømming og tilbudet Åpen hall utgår ut 2020, blant annet på grunn av økte krav til renholdsrutiner. Om etaten får økt kapasitet til å åpne før 2021, vil de gjøre det. 

Nærmiljøanlegg, lekeplasser og uteområder ved skoler og barnehager:

Det anbefales at ikke for mange oppholder seg samtidig på lekeplassene og nærmiljøanleggene, og at man holder minst en meters avstand. Det forventes at foresatte følger med på dette, og har et ekstra ansvar i den tiden vi nå er inne i.

Turløyper og friluftsområder:

Turløyper og friluftsområder er åpne for bruk. Vis hensyn til andre, unngå store grupper og hold avstand.  Sjekk turvettreglene for Bergen.