Gå tilbake til:
Du er her:

Bred rekruttering for å sikre drift av helsetjenestene

Helse- og omsorgstjenester har driftsutfordringer på grunn av sykefravær og høyt press på tjenestene. Kommunen har derfor nå bred kampanje for rekruttere flere folk.

- Vi jobber kontinuerlig med å sikre driften i alle tjenester og vi oppbemanner TISK-tjenestene, men det er utfordrende å få tak i nok folk, sier byråd for eldre, helse og frivillighet, Beate Husa

Trenger ikke bare helsepersonell

Det er behov for både faglærte og ufaglærte. Etatsdirektør for sykehjem oppfordrer også permitterte fra serviceyrker å melde seg. 

- Vi trenger også personell som kan avlaste de faglærte. For eksempel vil det være av stor hjelp hvis permitterte fra serviceyrker kan jobbe for oss nå. De kan være assistenter som kan ta “hotelloppgavene” på sykehjemmene og i hjemmetjenestene og på den måten avlaste de faglærte. Dette vil være et viktig bidrag for å opprettholde tjenestene når vi har stort sykefravær som nå, sier etatsdirektør for Etat for sykehjem, Anita W. Johansen.  

Pleier på sykehjem i samtale med beboer
Vi trenger vikarer både til sykehjem og til hjemmebaserte tjenester.
Bilde: Andrew M.S. Buller

Her kan du melde deg

Her kan du lese om arbeidsoppgavene og søke for å bidra på sykehjem og  søke for å bidra i hjemmetjenestene.

Her kan du søke om å bidra i håndteringen av covid-19

Vil du vite mer om hvordan det er å jobbe med pandemihåndtering? I sommer intervjuet vi mange av våre ansatte. Les deres erfaringer her: Pandemiens ansikter.

Slik har helsetjenestene forberedt seg på mer smitte