Gå tilbake til:
Du er her:
Spelhaugen teststasjon covid-19
Bilde: Andrew Buller

Avvikler koronatjenester til nyttår

I slutten av desember vil kommunen avvikle koronatelefonen, test- og vaksinestasjonen. Det vil fortsatt være mulig å få koronavaksine ved Smittevernkontoret, på apotek og hos noen fastleger.

 Frem til slutten av desember vil innbyggerne fortsatt kunne benytte seg av kommunens koronatjenester. Etter dette vil følgende tjenester bli avviklet:  

  • Vaksinestasjonen: Den kommunale vaksinestasjonen i Øvre Dreggsallmenningen 6, har siste ordinære åpningsdag fredag 30. desember. Når vaksinestasjonen avvikles, vil det være mulig å få koronavaksine ved Smittevernkontoret, på utvalgte apotek, og hos en del fastleger i Bergen. Blir etterspørselen etter koronavaksine høy i januar, vil vi vurdere om det er behov for å likevel holde vaksinestasjonen åpen én eller to dager i uken.  
  • Teststasjoner: Tilbudet om PCR-test på kommunal teststasjon ble avviklet 1. juni i år. Teststasjonen på Spelhaugen har etter dette bare hatt tilbud om hurtigtest til de som har behov for dette for å få gyldig koronasertifikat. Etter 22. desember blir teststasjonen på Spelhaugen lagt ned, og innbyggerne i Bergen må benytte private leverandører for å ta tester til koronasertifikat. Kommunen avslutter samtidig utdeling av gratis selvtester på Spelhaugen, men vil fortsette med dette på Innbyggerservice i Kaigaten 4. 
  • Koronatelefon: Koronatelefonen 55 56 77 00 har siste åpningsdag 30. desember. Innbyggere som ønsker å bestille vaksinetime etter 30. desember og som ikke har mulighet til å benytte digital timebestilling, kan kontakte Smittevernkontoret på telefon 55 56 58 80 eller e-post Smittevernet@bergen.kommune.no. Har du generelle spørsmål knyttet til kommunens tjenester, kan du kontakte Innbyggerservice når koronatelefonen blir avviklet. Har du spørsmål knyttet til egen helse, skal du kontakte fastlegen. For akutt helsehjelp ringer du legevakten på 116 117 eller medisinsk nødtelefon på 113.   
  • Kompani covid: Tilbudet om rehabilitering for personer som sliter med ettervirkninger etter covid-19-sykdom slutter å ta inn nye pasienter fra nå av. Pasienter som er i gang med behandlingsløp vil få fullført disse. Etter nyttår vil pasienter med covid-ettervirkninger i hovedsak få individuelt tilbud hos fysioterapeuter med driftstilskudd fra kommunen.