Gå tilbake til:
Du er her:

Ber innbyggerne i Bergen følge forsterkede anbefalinger

Smittevernoverlegen anbefaler bruk av munnbind og at folk holder seg hjemme når noen i husstanden har fått korona.

SAKEN ER OPPDATERT MED PRESISERING AV ANBEFALINGENE 11. OG 16. NOVEMBER. 

Siste sju dager har Bergen i gjennomsnitt hatt 58 nye koronasmittede daglig

smittevernoverlege Marit Voltersvik
Smittevernoverlege Marit Voltersvik
Bilde: Kristin Bergitte Hauge

Ved utgangen av uke 44 har det de siste fjorten dagene vært 255 smittede per 100.000 innbygger i Bergen. Til sammenlikning har Oslo omtrent dobbelt så høy andel smittede, Trondheim har tre ganger høyere og Tromsø fire ganger høyere andel smittede. Risikonivået i Bergen er nå økt til nivå 4 (det nest høyeste nivået), og Helse Bergen har økt sin beredskap. 

- Forventer at smittesituasjonen forverrer seg

- Hvis vi skjerper oss litt nå, kan vi sammen bidra til at vi slipper strengere tiltak senere. Nå gjelder det at alle henter frem igjen noen av de gode vanene vi hadde tidligere i pandemien. Vi er alle lei av å måtte følge anbefalinger og regler, men pandemien er dessverre ikke helt over ennå. Vi bør alle kunne tåle å bruke munnbind av og til, og bør kunne tåle å holde oss hjemme når det er koronasyke i huset, sier smittevernoverlege Marit Voltersvik.

Smittesituasjonen og spesielt situasjonen i skolene forventes å forverre seg i de nærmeste ukene dersom vi ikke gjør mer for å hindre smittespredning. Vi kan da få en situasjon med mer smitte blant eldre og dermed flere sykehusinnleggelser og økende press på allerede hardt pressede helsetjenester. I samråd med FHI anbefaler vi derfor at det innføres noen forsterkninger i anbefalingene i Bergen de neste to ukene, sier Voltersvik. 

Går inn i en viktig periode nå

Smittevernoverlegen har i dag informert byrådet om sine anbefalinger. Det innføres foreløpig ingen lokal covid-19-forskrift med påbud.  Dersom smittesituasjonen endrer seg betydelig slik at både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenestens kapasitet utfordres, kan det bli aktuelt å innføre lokal forskrift med flere tiltak. 

Smittesituasjonen er i dag sammenlignbar med smittebildet i september, da byrådet avviklet forskrift og innførte anbefalinger på bruk av munnbind og hjemmekontor. 

- Byrådet har gitt sin fulle tilslutning til at smittevernoverlegen nå anbefaler forsterkede smittevernregler. Vi ser med økende bekymring på situasjonen i andre byer og land der tøffere tiltak må innføres.  Det beste virkemiddelet er at folk følger anbefalingene som gjelder til enhver tid. Det blir særlig viktig nå som vi går inn i en periode der vi er mer sammen innendørs. Å følge de forsterkede anbefalingene, er en investering i at vi kan leve mest mulig normalt fremover. Klarer vi å unngå en videre økning i smitte, vil det være viktig for gjennomføring av alle aktivitetene inn mot julen, sier helsebyråd Beate Husa. 

Forsterkede smittevernregler som nå anbefales i Bergen

  • Munnbind bør brukes der det ikke er mulig å holde avstand innendørs i det offentlige rom som offentlig transport (inkludert taxi), butikker og kjøpesentre.
  • Hvis en i husstanden er smittet av covid-19, anbefales det at andre husstandsmedlemmer, så langt det lar seg gjøre, holder seg hjemme 3-4 dager for å følge med på om man selv kan være smittet. Dette gjelder uavhengig av vaksinasjonsstatus. Perioden du er hjemme bør begynnes og avsluttes med en negativ selvtest.
  • Anbefalingen om å holde seg hjemme gjelder personer der arbeidsgiver legger til rette for hjemmekontor. Har du ikke mulighet for hjemmekontor og må på jobb, bes du om å være ekstra påpasselig med å følge smittevernråd. Dersom du har symptomer bør du holde deg hjemme og teste deg.
  • Det jobbes med å innføre en ny rutine for håndtering av utbrudd i skoler. Barn i barnehage og elever i klasser eller trinn med utbrudd blir anbefalt å ta to selvtester i uken hjemme. Foresatte vil få ansvar for å følge dette opp med eget barn.  Generelt anbefales en husstand der en har en koronasmittet person å redusere antall nærkontakter til man er ute av smittesituasjonen.

- Vi ser at dersom et husstandsmedlem er smittet går det noen dager og så tester andre husstandsmedlemmer også positivt selv om de testet negativt med en gang. Det vil derfor kunne redusere videre smitte hvis folk avventer situasjonen ved å holde se hjemme når noen i husstanden er smittet, sier Voltersvik. 

Smittevernregler for Bergen oppdateres her.

Følger også generelle nasjonale råd

I tillegg gjelder de nasjonale generelle smittevernrådene som å holde seg hjemme når en er syk og ha god hoste- og håndhygiene. 

- Rådene om å holde avstand og ha færre kontakter kan også være aktuelle å følge for innbyggere som vil redusere risikoen for å bli smittet selv eller smitte andre rundt seg, sier Voltersvik.