Gå tilbake til:
Du er her:
To gutter på hjemmeskole
LIVET UNDER KORONAPANDEMIEN: Foreldrenes erfaringer med hjemmeskole er blant temaene som belyses i spørreundersøkelsen.
Bilde: Andrew M.S. Buller

Dette svarte bergenserne om livet under korona

30.000 bergensere har svart på spørreundersøkelse om hvordan de har det under koronapandemien.

Bergen kommune, Universitetet i Bergen og Folkehelseinstituttet har sammen gjennomført en spørreundersøkelse for å få kunnskap om hvordan livet til bergenserne er under koronapandemien. Spørreundersøkelsen er besvart fire til seks uker etter at Norge innførte strenge smitteforebyggende tiltak.

Se resultater

Nå er en oversiktsrapport klar. Rapporten omfatter deltakernes opplevelse av hvordan tiltakene knyttet til koronapandemien har påvirket fritid og sosialt liv, egen helse, bruk av helse- og sosialtjenester, jobb og økonomi, samt erfaringer med hjemmeskole, hjemmekontor og opplevelsen av informasjon fra offentlige myndigheter. Rapporten er basert på 26 011 fullt utfylte og 4 440 delvis utfylte svar fra innbyggere.

Les rapporten her: 

Ikke alle deler av undersøkelsen er ferdig bearbeidet og det vil komme ytterligere data senere. Rapporten vil da bli oppdatert.

Vil følge utviklingen over tid

Dette er en spørreundersøkelse som gjentas flere ganger med de samme personene som svarer. Det gjør det mulig å få gode svar, og å se hvordan livet endrer seg over tid. Neste spørsmålsrunde vil sendes ut i oktober. Det er frivillig å delta i prosjektet og personer kan trekke sitt samtykke uten å oppgi grunn.

Hva skal svarene brukes til

Bergen kommune sine ulike tjenester skal bruke svarene til å utvikle og tilpasse tjenester til den nye virkeligheten med korona. Universitetet i Bergen vil forske på resultatene og gi bergenserne en selvstendig tilbakemelding på hvordan byen taklet utfordringene.

Samarbeid

Bergen kommune er den ene partneren i prosjektet. Det koordineres av seksjon for strategi og analyse ved Byrådsavdeling for kultur, mangfold og likestilling, men alle byrådsavdelinger har spilt inn tema og spørsmål knyttet til sine arbeidsområder.

Universitetet i Bergen er den andre partneren. Koordinator på universitetet er institutt for global helse og samfunnsmedisin. Forskere ved HEMIL- senteret ved psykologisk fakultet har vært involvert. I tillegg har forskere fra Folkehelseinstituttets avdeling for helsefremmende arbeid vært med. Universitetets nettside om deres arbeid finner du her

Undersøkelsen er gjort innen rammen av Alrek helseklynge.

Kontaktpersoner

Bergen kommune: seksjonsleder William Hazell
William.Hazell@bergen.kommune.no

Universitetet i Bergen: førsteamanuensis Silje Mæland
Silje.Maeland@UiB.no