Gå tilbake til:
Du er her:
Fungerende byrådsleder Lubna Boby Jaffery
Fungerende byrådsleder Lubna Boby Jaffery orienterer om nye smitteverntiltak og den gjeldende smittesituasjonen.
Bilde: Andrew M.S. Buller

Disse tiltakene innføres i Bergen nå

Byrådet innfører tiltak mot serveringssteder og anbefaler maksimalt ti gjester i hjemmet.

Høye smittetall i Bergen den siste tiden gjør at byrådet har vedtatt å innføre en midlertidig lokal forskrift som vil gjelde fra i morgen fredag 6. august til og med 22. august.

- Pandemien er fortsatt med oss. Når smitten øker, er det vår jobb å sørge for at bergenserne er trygge. Det er vår jobb å sette inn lokale smitteverntiltak når smitten blir for høy, sier fungerende byrådsleder Lubna Jaffery.

- Jeg håper vi alle de neste dagene og ukene vil ta et smittevernansvar, både for oss selv og for andre, oppfordrer helsebyråd Beate Husa.

Smittevernregler for Bergen
Infection control rules and recommendations for Bergen

Tiltak på serveringssteder

Ettersom en del smittetilfeller kan knyttes til utesteder, vurderes det som nødvendig å innføre noen målrettede tiltak knyttet til serveringssteder.

Disse tiltakene innføres:

  • Plikt til registrering og legitimering av gjester på serveringssteder.
  • Harmonisering mellom skjenketid for ute- og inneservering slik at en kan skjenke like lenge ute som en har bevilling for å skjenke inne.
  • Plikt til at det på skjenkesteder, restauranter, kafeer, kantiner og andre serveringssteder skal brukes munnbind når ansatte og gjester beveger seg i lokalet og det er fare for at avstandskravet på en meter ikke kan overholdes.
  • Lydnivået på steder hvor det spilles musikk skal justeres til et nivå som gjør det mulig for gjester å prate sammen med en meters avstand.

Unngå for mange gjester og bruk munnbind i det offentlige rom

I tillegg gis følgende anbefalinger til innbyggerne i Bergen:

  • Unngå å samle mer enn ti personer hjemme inkludert egne husstandsmedlemmer. Fullvaksinerte kommer utenom. Selv om det er mindre enn ti samlet, må man være i lokaler som gjør at en meters avstand kan holdes.
  • Bruk munnbind i situasjoner hvor en ikke kan holde minst en meter avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, som på butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter. Det anbefales også bruk av munnbind i taxi.

Besøksrestriksjoner på sykehjem

Det innføres besøksbegrensninger på sykehjem til beboere på maks to besøkende hver dag, og besøkende må bruke munnbind. Ansatte ved sykehjem skal bruke munnbind når to meter avstand ikke kan overholdes, såfremt dette ikke er til hinder for nødvendige arbeidsoppgaver.

Fortsatt grønt nivå på skoler og i barnehager

For barnehager og skoler innføres det ikke tiltak, og disse vil åpne på grønt nivå, som tidligere planlagt. Det legges ikke egne restriksjoner på arrangementer i fadderuken utover at studiestedene må følge de nasjonale reglene for arrangementer og de lokale tiltakene og anbefalingene som nå innføres i Bergen.


Tiltakene som nå innføres er basert på en medisinskfaglig begrunnelse og ansees som nødvendige av hensyn til smittevernet. De ansees også som forholdsmessige ettersom skadevirkningene av tiltakene er vurdert til å være små.

 

Alt om koronavirus