Gå tilbake til:
Du er her:

Endret tiltaksnivå i Bergen fra mandag - disse reglene blir endret

Regjeringen har besluttet å avslutte de regionale tiltakene for vestlandskommunene fra og med mandag 22. februar.

OPPDATERT 19. FEBRUAR: Bergen og en rekke vestlandskommuner går følgelig ut av ordningen med regionale tiltak fra og med mandag 22. februar. Regjeringen har besluttet at det blir opp til den enkelte kommune å vurdere hvilke tiltak de behøver utover nasjonale råd. Regjeringen har også varslet endringer i nasjonale regler fra tirsdag 23. februar.
 

Endringer fra mandag

Dette er de viktigste endringene til uken, forutsatt at smittevernregler følges: 

  • Videregående skoler kan gå over til gult nivå
  • Letter litt på tiltakene for universitet og høyskoler fra mandag. Og fra tirsdag åpnes det for at studenter kan være fysisk til stede ved undervisningen på universiteter, høyskoler og fagskoler med forsterkede smitteverntiltak.
  • Det blir tillatt med arrangementer, med nasjonale regler for antallsbegrensning. I private hjem er anbefalingen at man ikke bør ha besøk av flere enn fem gjester samtidig, i tillegg til de som bor i husstanden.
  • Vi går fra plikt til anbefaling om å bruke munnbind når man ikke kan holde en meters avstand
  • Treningssentre kan åpne, men drives med forsterkede smitteverntiltak. Det er fortsatt anbefalt at voksne ikke skal drive organisert aktivitet innendørs.
  • Påbud om hjemmekontor endres til anbefaling om hjemmekontor når man kan
  • Alle butikker i kjøpesentre kan åpne, men bør innføre antallsbegrensninger og adgangskontroll slik at det er mulig å holde avstand. Butikker utenfor kjøpesentre er allerede åpne. 
  • Serveringssteder med skjenkebevilling kan servere alkohol til matservering, men kun frem til klokken 24.00 (fra tirsdag blir det nasjonal skjenkestopp klokken 22.00).
  • For endringer i nasjonale regler fra tirsdag 23. februar, se regjeringen.no.

Her er oppdaterte smittevernregler for Bergen
 

I tråd med byrådets anbefaling

Byrådet anbefalte torsdag overfor nasjonale myndigheter at de forsterkede tiltakene opphører for Bergen kommune.

- Vi har fått en bedre oversikt over situasjonen nå og mener at vi med god etterlevelse av de generelle smittevernreglene og intens smittesporing og karantene kan holde situasjonen under kontroll, sa byrådsleder Roger Valhammer.
 

Har vektlagt folkehelse

Fv.: Byrådsleder Roger Valhammer, medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen og helsebyråd Beate Husa
NASJONALE REGLER: Byrådet anbefalte regjeringen om at Bergen ikke lenger har smitteverntiltak etter kapittel 5C i smittevernforskriften, og at kommunen går tilbake til de ordinære nasjonale reglene. Fv.: Byrådsleder Valhammer, medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen og helsebyråd Beate Husa på vei til torsdagens pressekonferanse.
Bilde: Ann-Kristin Loodtz

Byrådet anbefalte derfor regjeringen om at Bergen ikke lenger har smitteverntiltak etter kapittel 5C i smittevernforskriften, og at kommunen går tilbake til de ordinære nasjonale reglene. Det vil dermed fortsatt være strenge regler som gjelder.

- Byrådet har vektlagt hensynet til barn og unge og folkehelsen i byen vår, sammen med helhetsbildet i smittesituasjonen når vi har tatt vår beslutning i dag. Dette er også basert på medisinskfaglige råd, sa Valhammer.
 

Følger smittesituasjonen

Bergen kommune følger smittesituasjonen i byen nøye. Dersom den endrer seg, vil det straks vurderes behov for iverksettelse av lokale tiltak.  

Daglige tall for antall smittede oppdateres her

For politiske vedtak knyttet til korona, se her.