Gå tilbake til:
Du er her:
Byrådsleder Roger Valhammer
- TRØ TIL: For å slå ned grunnsmitten nå, oppfordrer byrådsleder bergenserne til å trø til: - Hold antallet nærkontakter nede, spesielt i sosiale sammenhenger. Det er klokt å ikke ha så mye besøk i tiden fremover, sier Roger Valhammer.
Bilde: Nina Blågestad

Forbereder målrettede tiltak for barn og unge

Bergen har hatt litt for høyt smittenivå over lengre tid. I samråd med FHI forbereder byrådet målrettede tiltak der smitteandelen er høyest.

MANDAG 19. APRIL:
Det er mandag vedtatt lokale smittevernregler for Bergen som vil gjelde i to uker
 

FREDAG 16. APRIL:

FHI anbefaler Bergen å vurdere målrettede tiltak mot de gruppene som står for den største andelen av smittetilfeller i Bergen. Dette vil berøre barn og unge.

Anbefalte tiltak er:

  • Innføring av rødt nivå på skoler og barnehager i områder med høyt smittepress. De reviderte smittevernveilederne for skoler og barnehager er gyldige fra 12. april, og vil kunne dekke behovet for et strengere smittevern i barnehager og skoler.
  • Begrensninger på idretts- og fritidsaktiviteter
  • Begrensninger knyttet til gjennomføring av arrangement og sosiale sammenkomster (utendørs og innendørs)
  • Bruk av munnbind der avstandskrav ikke kan overholdes.
  • God kommunikasjon med nabokommunene om tiltaksnivå knyttet til reising i forbindelse med arbeid og skole
Helsebyråd Beate Husa
HOLD UT - FØLG RÅDENE: - Koronapandemien er ikke rettferdig, og den rammer skjevt. Vi ser frem til at pandemien kan bli et kapittel i historiebøkene, men frem til da er det viktig at vi alle følger de gjeldende smittevernrådene flittig, slik som vi har gjort frem til nå, sier helsebyråd Beate Husa.
Bilde: Ann-Kristin Loodtz

Konkluderer mandag

- Vi ønsker ikke å innføre tiltak som rammer barn og unge. Derfor tar vi oss tid til å nøye vurdere dette gjennom helgen, og komme med mer informasjon mandag, sa byrådsleder Roger Valhammer på fredagens pressekonferanse.

- Vi frykter at et for høyt grunnsmittenivå i Bergen skal etablere seg over tid. Det er en av de viktigste grunnene til at vi nå jobber med lokale tiltak, utdyper helsebyråd Beate Husa, og berømmer samtidig innbyggerne for at de er flinke til å teste seg og følge smittevernråd. 

Smittevernregler for Bergen oppdateres her

Lavere smittealder

Medianalderen for de smittede har gjennom pandemien vært 30 år. De siste fire ukene har det derimot sunket, og er nå 27 år. Av de smittede er 3,8 prosent  i barnehagealder, 6 prosent i barneskolealder, og 19,3 prosent av de smittede er i ungdoms- og videregående skole-alder. 

Smittetall oppdateres her gjennom helgen

Endre Tvinnereim
VIL IKKE STENGE SKOLER: - Vi må unngå så langt det er mulig å stenge skoler. Vi må målrette tiltakene, sier skolebyråd Endre Tvinnereim.
Bilde: Vibeke Blich

Målretter rødt nivå på skoler

Fra fredag innføres praksis med å gå over på rødt nivå på de skolene det er behov for det: 

- Vi må målrette tiltakene så langt som mulig. Vi endrer derfor praksis fra og med i dag, sier skolebyråd Endre Tvinnereim, og presiserer at det er trygt for barn å være på skolen med rødt nivå. 

- Hold antallet nærkontakter nede

For å slå ned grunnsmitten nå, oppfordrer byrådsleder bergenserne om å trø til:

- Hold antallet nærkontakter nede. Spesielt i sosiale sammenhenger. Det er klokt å ikke ha så mye besøk i tiden fremover, sier Valhammer.