Gå tilbake til:
Du er her:

Sender sms med oppfordring om testing

Alle som reiser inn og ut av Bergen kommune og som har med seg en mobiltelefon, får en tekstmelding med påminnelse om å teste seg etter reisen når de har vært utsatt for smitterisiko.

Målet er å informere om at de som er på innenlandsreise også bør teste seg. De kan for eksempel komme fra områder med mer smittetrykk enn Bergen og  vært i kontakt med andre enn sin egen husstand.

Ny melding fra 30. mars 

Tekstmeldingen blir sendt alle med norsk og utenlandsk SIM-kort, som passerer de største hovedinnfartsårene til Bergen. Fra tirsdag 30. mars får hver mottaker én tekstmelding, uavhengig av antall passeringer.  Noen innbyggere som oppholder seg i nærheten av hovedinnfartsårene, kan også regne med å få tekstmeldingen.

Slik er meldingene:

Husk å ta koronatest når du har vært utsatt for smitterisiko på reise! 
https://www.bergen.kommune.no/koronavirus/testing

Remember to take a COVID-19 test if you have been exposed to potential infection during travel!
https://www.bergen.kommune.no/koronavirus/testing

Ingen personidentifiserende informasjon

Dette er stedsbasert varsling. Kommunen definerer områder i kart hvor passering av mobiltelefonabonnementer vil utløse SMS-melding. Kommunen får ingen informasjon om hvem som får varselet; verken navn, type mobiltelefon, nummer, kjønn eller annen personidentifiserende informasjon.  Kommunen får kun  statistikk over antall mottatte sms og nasjonalitet på SIM-kort.  
 

Viktig å teste seg  og  hvor tar du test 

Bergen kommune følger nasjonale regler og oppfordrer til å unngå reiser som ikke er helt nødvendige og redusere sosial kontakt. Må du reise er det viktig at du tester deg for covid-19 når du har vært utsatt for smitterisiko på reise. Ved å gjøre dette bidrar du til å forhindre nye smitteutbrudd i Bergen. En ny smittebølge vil gjøre vaksineringsarbeidet som nå har startet, svært krevende.

Alle innreisende til Norge må teste seg på grensen, på flyplass eller grenseovergang.

Les mer om reglene for testing og hvor du kan teste deg

Tidligere meldinger

Bergen kommune har i tillegg hatt sms-varsel i periodene   2. – 8. januar,  21. januar - 5. mars,  6. mars - 25. mars og  26. mars - 29. mars.  I førstnevnte periode sendte kommunen ut sms-varsel om testing til alle som reiste inn og ut av Bergen, og de som oppholdt seg i byen 2. januar. Du kan dermed ha fått flere sms-meldinger om testing etter reise. Meldingene var slik: 
Husk å ta koronatest når du har vært på reise! https://www.bergen.kommune.no/koronavirus/testing
Remember to get tested for Covid-19 after traveling!
https://www.bergen.kommune.no/koronavirus/testing