Gå tilbake til:
Du er her:

Sender sms med oppfordring om testing

Alle som reiser inn og ut av Bergen kommune og som har med seg en mobiltelefon, får en tekstmelding med påminnelse om å teste seg etter reisen.

Målet er å informere om at de som er på innenlandsreise også bør teste seg. De kan for eksempel komme fra områder med mer smittetrykk enn Bergen.

Tekstmeldingen blir sendt alle med norsk og utenlandsk SIM-kort, som passerer de største hovedinnfartsårene til Bergen. Hver mottaker får én tekstmelding, uavhengig av antall passeringer.  Utsendelsen begynner 21. januar.  Noen innbyggere som oppholder seg i nærheten av grensen, kan også regne med å få tekstmeldingen.

I perioden 2. – 8. januar sendte kommunen ut samme sms-varsel om testing til alle som reiste inn og ut av Bergen, og de som oppholdt seg i byen 2. januar. Derfor vil noen motta tekstmeldinge for andre gang.

Viktig å teste seg

Bergen kommune følger nasjonale regler og oppfordrer til å unngå reiser som ikke er helt nødvendige og redusere sosial kontakt. Må du reise er det viktig at du tester deg for covid-19. Ved å gjøre dette bidrar du til å forhindre nye smitteutbrudd i Bergen. En ny smittebølge vil gjøre vaksineringsarbeidet som nå har startet, svært krevende.
Tilreisende fra utlandet må ta obligatorisk koronatest ved landegrensen hvis de kommer fra et område med karanteneplikt.

Slik er tekstmeldingene som sendes:

Husk å ta koronatest når du har vært på reise! https://www.bergen.kommune.no/koronavirus/testing

Remember to get tested for Covid-19 after traveling!
https://www.bergen.kommune.no/koronavirus/testing

Les mer om reglene for testing og hvor du kan teste deg