Gå tilbake til:
Du er her:

Stopper ordningen med test for karantene for barn og unge under 18 år

Smittevernoverlegen i Bergen kommune har midlertidig stoppet ordningen med at barn og unge under 18 år kan slippe smittekarantene hvis de tester seg.

OPPDATERT 7. SEPTEMBER:
Bergen kommune har fra i dag åpnet for jevnlig testing i videregående skoler med utbrudd av covid-19. Kommunen arbeider med rutiner for innføring i skoler og barnehager forøvrig. 

- Etablering av systemet for test for karantene har vist seg å være svært ressurskrevende. Selve systemet har bidradd til svært lange køer på teststedene. Samtidig har vi høye smittetall og hele kommunens tjenesteapparat knyttet til TISK-strategien er under kraftig press. Jeg har derfor besluttet å suspendere ordningen inntil videre, sier smittevernoverlege Egil Bovim.

Trer i kraft umiddelbart

- Dermed er ordningen fra nå av ikke tilgjengelig for personer som nå er nærkontakter til smittede. Det innebærer at barn og unge som nå er nærkontakter må gjennomføre karantene eller eventuelt teste seg ut etter 7 døgn, i tråd med gjeldende forskrift på området, sier Bovim.

Barn og unge som allerede er i prosess med testing for karantene fullfører denne i tråd med reglene for denne ordningen.

Forbereder testsentre

Ved behov for testing kan fortsatt kommunens teststasjoner benyttes. Den siste tiden har det også vært jobbet med å forberede etablering av egne testsentre for ordningen med test for karantene for barn og unge.

- Vi vil fortsatt jobbe videre med å gjøre klart for etablering av egne testsentre slik at disse er klare når vi kan gjenoppta ordningen med test for karantene, sier Bovim.