Gå tilbake til:
Du er her:
Illustrasjon: mobiltelefon med bilde av alarmtelefonen-nettside
HJELPETILBUD: Flere av samtaletilbudene, både for barn og voksne, på telefon har utvidet tilgjengeligheten.
Bilde: Siv Kristin Eikås Hovland (montasje, www.116111.no)

Trenger du noen å snakke med?

Det er naturlig å bli engstelig for konsekvensene av pandemien, men engstelsen kan ta overhånd. Å snakke med venner gir god, psykososial støtte. Det finnes også samtaletilbud i hjelpeapparatet.

Helsestasjonene anbefaler ikke drop-in, og har avlyst enkelte avtaler. De fleste beholder sine faste avtaler. Mange tilbud for barn og unge har trappet opp tilgjengelighet på telefon selv om personlige møter er redusert.  

Her er noen av dem:  

Ung Arena har telefonnummer 408 13 435. De har litt spesielle åpningstider. Se bergen.kommune.no/ungarena for mer informasjon.  

Barne- og familiehjelpen har også utvidet sin telefontid (08.00–15.30). Se nettsidene deres for mer informasjon: bergen.kommune.no/bfh  

Kjenner du Ung Arena? I denne videoen forteller Sebastian om hva de driver med der. Husk at nå for tiden er det kun henvendelser på telefon eller SMS (artikkelen fortsetter under bildet): 

Helsesykepleierne i alle bydelene har også åpen telefon hele dagen:  

  • Arna og Åsane: telefon 408 13 617 

  • Bergenhus og Årstad: telefon 55 56 92 33 

  • Fana og Ytrebygda: telefon 408 09 895 

  • Fyllingsdalen og Laksevåg: telefon 945 22 155 

Dersom du foretrekker å chatte fremfor å snakke i telefon, kan du prøve organisasjonen Mental helses sidetmedord.no eller chatten til Kirkens SOS, soschat.no.   

Se video - viktig beskjed fra barnebyråden: 

Alarmtelefonen

I alvorlige tilfeller, kan det oppstå behov for hjelp. Hvis noe hjemme hos deg gjør at du føler deg utrygg, eller at du blir utsatt for vold eller overgrep, er det flere steder du kan søke hjelp:  

Alarmtelefonen for barn og unge er åpen hele døgnet mens koronasituasjonen pågår, og den er gratis å ringe: telefon 116 111.  

I tillegg har Bergen kommune sin egen barnevernsvakt: telefon 55 36 11 80. Der er det åpent hverdager mellom åtte om morgenen og to om natten. I helgene er det åpent fra klokken 17.00 til 02.00 om natten.  

Alarmtelefonen og Barnevernvakten kan også voksne ringe til dersom de er bekymret for et barn eller en ungdom. 

Tilbud til voksne   

For voksne gjelder også chat-tjenestene ovenfor, som har samtaletilbud per telefon. Se Mental helse og Kirkens SOS for mer informasjon. Dette er nasjonale lavterskeltilbud.  

Kontakter du psykisk helsetjeneste, kan du også be om hjelp. Se også Livskrisehjelpen: telefon 55 56 87 54.   

Fastlegen er et godt sted å begynne. Fastlegen kan henvise videre, og gi gode råd og gi deg videre oppfølging.

Husk at legekontorene ønsker å forebygge smittespredning. Derfor kan det være best å ringe fastlegen og forklare din situasjon, og heller be om at legen ringer deg opp igjen senere.