Gå tilbake til:
Du er her:

Dose tre av koronavaksinen for personer med alvorlig svekket immunforsvar

Voksne med alvorlig svekket immunforsvar tilbys en tredje dose med koronavaksine.

For å få tilbud om dose tre med koronavaksine, må du dokumentere at du tilhører de utvalgte gruppene med alvorlig nedsatt immunforsvar. Spesialisthelsetjenesten er hovedansvarlig for dette. Aktuelle pasienter vil motta brev fra sykehuset som de kan ta med til vaksinering. For å sikre raskest mulig vaksinering, åpnes det for at noen pasienter kan få vaksinen før de har mottatt brevet fra sykehuset. 

Gruppe 1

  • Organtransplanterte, benmargstransplantasjon siste 2 årene, eller en pågående graft versus host sykdom som krever immunsuppresjon
  • alvorlig og moderat primær immunsvikt
  • aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5
  • avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

For pasienter i gruppe 1  er det tilstrekkelig å vise frem notat fra sykehus hvor diagnose fremgår.

Gruppe 2

Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak:

  • Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene kan kontakte kommunen direkte og vise frem dokumentasjon på medisinbruk i form av journalnotat, resept /e-resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår.

Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling:

  • Må vente på brev fra spesialisthelsetjenesten. Det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger.

Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor:

  • Må vente på eget brev fra spesialisthelsetjenesten.

Les mer om dose tre for personer med nedsatt immunforsvar hos FHI

Slik får du vaksinen  

Pasienter med nødvendig dokumentasjon kan registrere seg i digitalt skjema: Skjema for deg som trenger time til tredje vaksinedose. Du må være folkeregistrert i Bergen, ha norsk mobilnummer og elektronisk ID (for eksempel BankID eller MinID) for å bruke skjemaet. 

Når du har sendt inn skjemaet, får du kvittering på e-post og er registrert i vaksinasjonskø. Du får tildelt time via SMS så snart det er tilgjengelige vaksiner. Vær oppmerksom på at du kan bli kalt inn til vaksinasjon på kort varsel.

Har du ikke anledning til å bruke det digitale skjemaet, kan du kontakte koronatelefonen på 55 56 77 00 for å avtale time til vaksinering. 

Husk at dokumentasjon må medbringes på vaksinestasjonen. 

Pasienter som trenger tilrettelagt vaksinering eller hjemmevaksinering, kan kontakte koronatelefonen på 55 56 77 00.

Pasienter som er innlagt i sykehus, som er i pågående behandling eller har et komplisert behandlingsforløp, kan få tilbud om vaksinasjon via sykehusene. 

Om vaksinene og bivirkninger 

Det blir vaksinert med mRNA-vaksinene Comirnaty (Pfizer/BioNTech) og Spikevax (Moderna). Begge vaksiner kan benyttes, uavhengig av hvilken vaksine som ble gitt som 1. og 2. dose. Det skal være et minimumsintervall på fire uker mellom 2. og 3. dose.  

Det er foreløpig ikke observert andre bivirkninger etter den tredje dosen til disse pasientgruppene enn det som tidligere er kjent etter den første og andre dosen. 

Forskjellen mellom 3. dose og oppfriskningsdose

En tredje dose er en ekstra vaksinedose som blir gitt til personer med alvorlig svekket immunforsvar, med antatt svak vaksineeffekt etter to doser. Denne tredjedosen er ansett som en del av den primære vaksinasjonsserien, og er anbefalt gitt med et intervall på minst 28 dager etter andre dose. 

En oppfriskningsdose er en ekstra vaksinedose til personer (over 65 år) som har hatt god effekt av de to første vaksinedosene, men som over tid mister deler av beskyttelsen. Intervallet skal være på minst seks måneder mellom andre vaksinedose og oppfriskningsdosen. 
LES OGSÅ: Tilbud om oppfriskningsdose for personer over 65 år