Gå tilbake til:
Du er her:
Bilde av sykepleier Lene med vaksineglass i hånden
VAKSINE TIL 16- og 17-ÅRINGER: Sykepleier Lene er klar med vaksiner - Bergen kommune tilbyr koronavaksine til personer født i 2004 og 2005.
Bilde: Asle Bentzen

Vaksine til innbyggere født i 2004 og 2005

Bergen kommune tilbyr koronavaksine til ungdommer født i 2004 og 2005.

Tilbudet gjelder også ungdommer fra andre kommuner som går på videregående skole i Bergen. Alle som skal vaksineres må vise gyldig legitimasjon.

INFORMATION IN DIFFERENT LANGUAGES

Informasjon til deg som har fylt 16 år:

Personer som har fylt 16 år er helserettslig myndige og trenger ikke samtykke fra foresatte for å ta vaksinen.  

Drop-in-tilbud

Bergen kommune tilbyr drop-in-vaksinering for innbyggere over 16 år. Du kan få vaksine i Sentralbadet (se kart) uten å bestille time. Åpningstidene kan variere fra uke til uke. Se åpningstider og mer informasjon 

Fra 15. november starter kommunen opp tilbud om andre vaksinedose til innbyggere født i 2004 og 2005. Anbefalt intervall for 16- og 17-åringer er tolv uker. Et langt intervall mellom dosene gir den beste vaksineresponsen og vil være viktig for langsiktig beskyttelse i denne aldersgruppen. Det vil være rom for fleksibilitet i intervallet, og minimumsintervallet er åtte uker. Du vil altså ikke få andre vaksinedose før det har gått minst åtte uker siden første dose. 

Registreringsskjema for drop-in-vaksinering kan fylles ut i forkant, men vil også være tilgjengelig på vaksinestasjonen.

Bestille time i digitalt skjema

Du kan også melde inn ønske om vaksinasjon i det digitale skjemaet under. 

  • Du må være folkeregistrert i Bergen, ha norsk mobilnummerh og elektronisk ID (for eksempel BankID eller MinID) for å bruke skjemaet.
  • Når du har sendt inn skjemaet vil du motta en bekreftelse på e-post og er dermed registrert i vaksinasjonskø.
  • Så snart det er tilgjengelige vaksiner, vil du bli tildelt time via SMS.
  • Vær oppmerksom på at du kan bli kalt inn til vaksinasjon på kort varsel.

Registrer deg for vaksine her 

Registrer deg hos koronatelefonen

Har du ikke anledning til møte på drop-in, kan du ringe koronatelefonen 55 56 77 00 for å registrere deg. Skal du bestille time til dose 2, må du vente til det har gått minst åtte uker fra du fikk første dose. Det kan være ventetid på telefonen.

Ved behov for å bytte time

Det er viktig at du stiller på tidspunktet du får tildelt. Er du syk eller har en annen viktig grunn til at du ikke kan stille på timen din, kan du ringe koronatelefonen 55 56 77 00 for å endre time.

Informasjon til deg under 16 år og til dine foresatte

Er du født i 2005 og har ennå ikke fylt 16 år, må du ha samtykke fra begge dine foresatte for å kunne motta koronavaksinen.

Har du ennå ikke fylt 16 år, kan du dessverre ikke komme på drop-in. Du må vente til koronatelefonen tar kontakt med deg, etter at begge foresatte har sendt inn samtykkeskjema. 

Informasjon til foresatte: Slik gir du samtykke til første vaksinedose

Logg deg på helsenorge.no eller appen HelseNorge. Gå inn på barnets profil, velg «innboks» og velg «skriv ny melding». Du vil da få opp «Bergen kommune – skolehelsetjenesten». Velg det som mottaker. Skriv at du samtykker til at barnet får tilbud om koronavaksine. Begge foresatte med foreldreansvar må logge seg inn og sende hvert sitt samtykke til vaksinasjon. Dette blir registrert i barnets journal i skolehelsetjenesten, og barnet blir meldt inn for vaksinasjon. Har du barn som ikke går på skole, kan du likevel benytte denne metoden for å gi samtykke til at barnet ditt får vaksine. 

Kan du ikke benytte den digitale løsningen, fyller du ut dette skjemaet fra FHI. Ferdig utfylt samtykkeskjema leverer du til skolehelsetjenesten. Er ikke barnet ditt elev ved en videregående skole, leverer du skjemaet til din lokale helsestasjon. Barnet ditt blir bedt om å svare på spørsmål om helseopplysninger som har betydning for vaksinasjonen både når han eller hun blir tildelt time og når de møter opp til timen sin i vaksinestasjonen. Barnet vil dermed ikke få tilsendt et egenerklæringsskjema på forhånd.

Etter at begge foresatte har gitt samtykke, vil barnet bli kontaktet når det har blitt tildelt time.

Slik kan du få dose 2 

Du trenger ikke nytt samtykke fra dine foresatte for å motta andre dose av koronavaksinen. Anbefalt intervall mellom dosene er tolv uker. Er du født i 2005 og ikke har fylt 16 år innen 15. november, vil du bli kontaktet av koronatelefonen om time til andre vaksinedose. Du vil ikke få andre vaksinedose før det har gått tolv uker. Et langt intervall mellom dosene gir den beste vaksineresponsen og vil være viktig for langsiktig beskyttelse i denne aldersgruppen. 

Informasjon om koronavaksinen og vaksineringen

Koronavaksinene Comirnaty (fra BioNTech/Pfizer) og Spikevax (fra Moderna) er godkjent til bruk fra 12 år. Etter dagens føringer fra FHI vil vi vaksinere unge i denne aldersgruppen med Pfizer/Comirnaty. Det er anbefalt at personer som har hatt covid-19 også vaksinerer seg, men det bør gå minst tre måneder fra du har blitt frisk til du mottar vaksinen. Har du hatt covid-19, trenger du kun én vaksinedose.

Det er vanlig å få en reaksjon på vaksinen de første to til tre dagene. Dette kan være smerter i armen, muskelsmerter, hodepine, feber og symptomer fra mage-tarm. Hvis symptomene blir kraftige eller varer over flere dager bør du kontakte din fastlege. Det har kommet informasjon om en svært sjelden bivirkning etter mRNA-vaksiner der det oppstår betennelse i hjertet, såkalt myokarditt eller perikarditt. Tilstanden forekommer hyppigere blant gutter i yngre aldersgrupper og i all hovedsak etter andre dose. For mer informasjon, se FHI sine nettsider. Studier viser at slike hjertekomplikasjoner også forekommer blant dem som blir smittet av covid-19.

Mer informasjon om koronavaksinen

Se oppdatert informasjon om vaksinering på nettsidene til Bergen kommune og Folkehelseinstituttet: