Gå tilbake til:
Du er her:

Vaksinering av innbyggere født i 2006-2009

Bergen kommune vaksinerer unge i alderen 12-15 år. Sjekk når ditt barn kan få vaksine.

Informasjonsbrev med samtykkeskjema, på ulike språk:

Bergen kommune tilbyr koronavaksine for årskullene 2006, 2007 og 2008 samt personer fra årskull 2009 som har fylt 12 år, etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet. All vaksinasjon er frivillig. 

Slik foregår vaksineringen

Vaksineringen gjennomføres i vaksinestasjonene på Sentralbadet og i Åsanehallen. En foresatt (en av dem som har signert samtykkeskjemaet) må følge barnet til vaksinasjon, og ha med ferdig utfylt samtykkeskjema og identifikasjon for seg selv. 

Uke 39 - åpningstider drop-in

Sentralbadet (se kart)
Mandag, onsdag og fredag klokken 13.00 til 16.00: Alle bydeler
Tirsdag og torsdag klokken 15.00 til 18.30: Alle bydeler

Bestille time

Ønsker dere ikke å benytte drop-in-tilbudet, kan foresatte bestille time til barnet sitt via Koronatelefonen 55 56 77 00. Ved timebestilling gjelder det samme som for drop-in; samtykkeskjemaet der begge foresatte har signert må tas med, og en av de foresatte som har signert samtykkeskjemaet må følge med til vaksinering. 

Krav om fylte 12 år

Det blir vaksinert med koronavaksinen Comirnaty fra Pfizer/BioNTech. Vaksinen er kun godkjent fra fylte 12 år, og barn under 12 år vil ikke få vaksinen. Kommunen vil komme tilbake med informasjon om hvordan de som fyller 12 år senere i 2021 kan få vaksine. 

Krav om samtykke fra foresatte

Personer under 16 år må ha skriftlig samtykke fra begge foresatte med foreldreansvar for å kunne få vaksinen. Samtykkeskjemaet distribueres gjennom ranselposten på skolene sammen med et informasjonsbrev. 
Brevet som er utdelt og samtykkeskjema finnes som vedlegg øverst i denne artikkelen. 

Har du foreldreansvar alene må du dokumentere dette når du kommer til vaksinestasjonen. Eksempler på godkjent dokumentasjon i vaksinestasjonene på at du har foreldreansvar alene for barnet ditt: 

 • Skriftlig bekreftelse fra skolehelsetjenesten
 • Attest fra Skatteetaten
 • Attest fra UDI
 • Bekreftelse fra NAV på du har foreldreansvaret alene.
 • Dødsattest

Barns rett til medvirkning

Barn og unge skal bli hørt i beslutninger som gjelder deres helse. 
FHI har laget tilrettelagt informasjon for unge - se denne her 

Om vaksinen

Det vil bli vaksinert med Comirnaty fra BioNTech/Pfizer. Vaksinasjonen skal bestå av én dose i første omgang.  

Det er mye smitte i aldersgruppen 12 til 15 år, og ungdom i denne alderen har generelt svært god effekt av vaksinasjon. Ved å vaksinere seg beskyttes ungdommen mot koronasykdom og senfølger av sykdommen. Man bidrar også til å redusere smitten i befolkningen og er med på å beskytte sårbare grupper. 

Behov for tilrettelegging i vaksinestasjonen

Trenger barnet ditt tilrettelagt vaksinering i vaksinestasjonen, kan dere:

 • Møte opp på styrt drop-in vaksinering på avsatte tidspunkt for bydelen (byområdet) der barnets skole ligger. Ved oppmøte tar du kontakt med vekter utenfor vaksinestasjonen og sier at barnet ditt ikke kan stå i kø eller at det trenger tilrettelagt vaksinasjon. Vekter følger dere da inn i vaksinestasjonen utenom køen.
 • Bestille time på forhånd ved å ringe koronatelefonen på 55 56 77 00. Ved oppmøte tar du kontakt med vekter utenfor vaksinestasjonen. Informer om at du har bestilt time og at barnet ikke kan stå i kø eller har behov for tilrettelagt vaksinasjon. Vekter vil følge dere i vaksinestasjonen utenom køen.
 • Dersom barnet trenger tilrettelegging utover det som kan gjøres i vaksinestasjonen, ta kontakt med koronatelefonen på 55 56 77 00. De kan bistå med å komme i kontakt med vaksineprosjektet for dialog om hvordan barnet kan vaksineres på best mulig måte.

Mulige bivirkninger

Det er beskrevet en meget sjelden bivirkning i form av hjertebetennelse (myokarditt og perikarditt) etter bruk av mRNA-vaksiner, særlig hos unge mennesker. Bivirkningen er forbigående og de fleste blir friske innen en måned. Studier har vist at slike komplikasjoner også kan opptre dersom man blir smittet av covid-19 uten å ta vaksine. 

Mer informasjon om vaksinering av 12-15 åringer hos FHI:
https://www.fhi.no/nyheter/2021/12-15-aringer-tilbys-koronavaksinasjon/

Vaksinering etter gjennomgått koronainfeksjon 

Barn og unge som har hatt koronainfeksjon skal foreløpig ikke ta vaksinen. Disse er godt beskyttet mot ny infeksjon og spesielt mot alvorlig forløp. Er du usikker på om barnet ditt har hatt koronainfeksjon, kan en vaksinedose tilbys.

To doser for spesielle grupper 

Barn og unge med alvorlig underliggende sykdom får tilbud om to vaksinedoser. Dette kan også være aktuelt for barn i familier med sårbare pårørende eller som har andre åpenbare tilleggsrisikoer. Ved to doser skal det være et langt intervall - 8-12 uker mellom vaksinedosene.

Koronavaksine og annen vaksinasjon i barnevaksinasjonsprogrammet  


I noen tilfeller kan vaksineringen mot korona sammenfalle i tid med vaksinering i barnevaksinasjonsprogrammet. Dette kan gjelde:

 • HPV-vaksine på 7. trinn
 • Boostervaksinen mot difteri, tetanus, kikhoste og poliomyelitt på 10.trinn
 • MMR-vaksine (gjelder få tilfeller)

Vaksineringen i barnevaksinasjonsprogrammet bør prioriteres, særlig gjelder det HPV-vaksinen.  

FHI anbefaler at ulike vaksiner gis på forskjellige dager og med et intervall på minimum 1 uke.  Les mer hos FHI