Gå tilbake til:
Du er her:

Bergensskolen som helhet

Kvalitetsrapporten viser nøkkeltall og resultater av brukerundersøkelser og prøver i bergensskolen.

I samlerapporten får du fakta om antall elever i bergensskolen, antall lærerårsverk og gjennomsnittlig gruppestørrelse. Tallene er oppgitt pr. 1. oktober inneværende skoleår.

Alle skoler er tatt med i oversikten for:

  • elevundersøkelsen om læringsmiljø
  • nasjonale prøver

I tillegg vises avgangsprøver og grunnskolepoeng samlet for alle skoler med ungdomstrinn.

Til hvert diagram vil du finne en forklaring på hvordan tallene er framkommet.

Resultater for bergensskolen somhelhet
 
 

 

Resultater for bergensskolen som helhet: