Gå tilbake til:
Du er her:

Resultater for den enkelte skole

Kvalitetsrapporten viser nøkkeltall og resultater av brukerundersøkelser og prøver. Dette presenteres i en egen kvalitetsrapport for hver enkelt skole.

Se oversikt over resultater >>

Skolerapporten viser antall elever ved skolen, antall lærerårsverk og gjennomsnittlig gruppestørrelse pr. 1. oktober inneværende skoleår.

For alle skoler kan du se utviklingen av resultatene for de siste årene for:

  • elevunderundersøkelsen om læringsmiljø
  • nasjonale prøver

For skoler med ungdomstrinn vil du i tillegg finne:

  • avgangskarakterer
  • grunnskolepoeng.

Alle resultatene vises sammen med bergensskolens samlede resultater. Til hvert diagram vil du finne en forklaring på hvordan tallene er framkommet.

Resultater pr. skole