Gå tilbake til:
Du er her:

Politiske saksdokumenter

Bystyresak 231/17: Nærdemokratireform - vurdering av rapport fra Nærdemokratiutvalget

Bystyret behandlet sak om vurdering av rapport fra Nærdemokratiutvalget 27. september 2017.

Bystyresak 176/16: Mandat og fremdriftsplan for lokaldemokratireformen

Bystyret behandlet sak om mandat og fremdriftsplan for lokaldemokratireformen 15. juni 2016.

Byrådsak 1326/16: Føringer og rammer for arbeidet med lokaldemokratireformen

Byrådet behandlet sak om føringer og rammer for arbeidet med lokaldemokratireformen 6. oktober 2016.

Komitésak 53/16: Lokaldemokratireformen - igangsetting av arbeidet på bystyresiden

Komite for fullmakter og politisk styringssystem behandlet sak om igangsetting av arbeidet på bystyresiden 19. oktober 2016.