RSS

Område i utvikling

Bystrand og ny Lungegårdspark

Den nye bystranden og Lungegårdsparken skal tilrettelegges for økt bruk, med et bredt aktivitetstilbud og gode rekreasjonsområder.

Store Lungegårdsvann

Sjøbunnen i store deler av indre Byfjorden er svært forurenset av organiske miljøgifter og tungmetaller og ryddes for å begrense spredningen av miljøgifter til mennesker og miljø.