Gå tilbake til:
Du er her:

Kommunedelplan overvann

Slik vil vi gi regnvannet tid og rom: Kommunedelplan for overvann

Kommunedelplan for overvann skal ivareta overvannshåndtering i arealplanleggingen. Vi må planlegge arealer slik at de sikres mot skader som følge av oversvømmelse/flom og klimaendringer.