RSS

Overvannshåndtering

Den åpne kanalen skal gjøre Mindemyren motstandsdyktig mot klimaendringer

Åpning av kanalen som i dag er godt gjemt under Kanalveien er et hovedgrep i områdeutviklingen og klimatilpasning.

Hvordan kan vi håndtere enda mer nedbør?

I Bergen regner det mye, og forskerne spår at det vil komme enda mer nedbør i fremtiden. Vi forbereder oss ved å gjøre flere tiltak mot oversvømmelser.