RSS

Bybanen fra sentrum til Åsane

Reguleringsplanene for Bybanen til Åsane, hovedsykkelrute og forlenget Fløyfjelltunnel er vedtatt.

Bybanen sentrum-Fyllingsdalen

Bybanen mellom sentrum og Fyllingsdalen åpnet 21. november 2022.

Bybanens fem byggetrinn

Bybanen skal være ryggraden i kollektivsystemet i Bergen. Målet er å bidra til god byutvikling og gi en trygg og effektiv reise.