Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Bybanens fem byggetrinn

Bystyret har besluttet at det skal etableres et bybanenett som skal være hovedstammen i byens kollektivsystem. Bergen kommune har ansvaret for å utarbeide reguleringsplaner for Bybanen.

Bybanen fra sentrum til Åsane

Reguleringsplanforslag for Bybanen og hovedsykkelrute til Åsane og forlenget Fløyfjelltunnel har vært på høring med høringsfrist 21. desember 2022.

Bybanen sentrum-Fyllingsdalen

Bybanen mellom sentrum og Fyllingsdalen åpnet 21. november 2022.