Gå tilbake til:
Du er her:

Pågående planprosesser

Bystyret besluttet i 2010 at det skal etableres et bybanenett som skal være hovedstammen i byens kollektivsystem.Bergen kommune er planmyndighet og har ansvaret for å utarbeide reguleringsplaner for Bybanen.

Presenterte ny løsning for Bybanen gjennom Sandviken

18. januar presenterte byrådet en ny løsning for bybanetraseen gjennom Sandviken som innebærer forlenging av Fløyfjellstunnelen.

Fyllingsdalen

Bystyret vedtok i møte 21.06.17 reguleringsplanene for alle delstrekningene mellom sentrum og Fyllingsdalen. Forventet byggestart er 2018.

Åsane

Oppdater deg på bystyrets siste vedtak om Bybanen til Åsane