Gå tilbake til:
Du er her:

Pågående planprosesser

Bystyret besluttet i 2010 at det skal etableres et bybanenett som skal være hovedstammen i byens kollektivsystem. Bergen kommune er planmyndighet og har ansvaret for å utarbeide reguleringsplaner for Bybanen.

Fyllingsdalen

Bystyret vedtok i møte 21.06.17 reguleringsplanene for alle delstrekningene mellom sentrum og Fyllingsdalen. Byggearbeidet er i gang, med planlagt åpning i 2022-2023.

Åsane

Reguleringsplanarbeidet for Bybanen mellom sentrum og Åsane pågår.

Presenterte ny løsning for Bybanen gjennom Sandviken

18. januar presenterte byrådet en ny løsning for bybanetraseen gjennom Sandviken som innebærer forlenging av Fløyfjellstunnelen.