Gå tilbake til:
Du er her:

Bybanen sentrum-Åsane

Reguleringsplanarbeidet for Bybanen til Åsane pågår. Traséen for Bybanen mellom Kaigaten og Vågsbotn ble vedtatt av Bergen bystyre 20. april 2016.

Bybanens fem byggetrinn

Bystyret har besluttet at det skal etableres et bybanenett som skal være hovedstammen i byens kollektivsystem. Bergen kommune har ansvaret for å utarbeide reguleringsplaner for Bybanen.

Bybanen sentrum-Fyllingsdalen

Bystyret vedtok i møte 21.06.17 reguleringsplanene for alle delstrekningene mellom sentrum og Fyllingsdalen. Byggearbeidet er i gang, med planlagt åpning i 2022-2023.