Eksempler på velferdsteknologi

Teknologien er enkel å bruke, du får hjelp til å installere utstyret og du trenger ingen tekniske forkunnskaper.

 Her er eksempler på velferdsteknologi som du kan søke om å få: 

Medisindispenser 

Medisindispenser
Medisindispenser
Bilde: Andrew Buller

Dette er en dispenser som gir deg medisinene dine til rett tid. Apparatet varsler deg når det er tid for å ta tabletter. Løsningen er bra for deg som tar medisiner flere ganger om dagen, kan glemme å ta medisinene eller risikerer å ta de til feil tid.  
 

Trygghetsalarm 

Trygghetsalarm
Trygghetsalarm
Bilde: Andrew Buller

Trygghetsalarm er en smykkeliknende gjenstand som du bærer med deg hele tiden. Ved å trykke på en knapp, tilkaller du hjelp. Løsningen skaper trygghet og selvstendighet for deg som kan komme i situasjoner der du trenger rask hjelp, men som kan få redusert evne til å varsle om en nødsituasjon. Er du over 85 år og ønsker trygghetsalarm, vil du bli tildelt dette. 

Røyksensor 

Røyksensor
Røyksensor
Bilde: Andrew Buller

Røyksensoren varsler om brann videre til alarmmottak i Bergen kommune. De kontakter deg ved utløst alarm for å avklare situasjonen. Målet er å sikre at alarmen blir gitt videre til brannvesenet ved behov.  

Trekkesnor  

Trekkesnor
Trekkesnor
Bilde: Andrew Buller

Med en trekkesnor kan du be om hjelp fra helsepersonell ved behov. Den er koblet til en trygghetsalarm. Du kan for eksempel ha en slik snor på badet. Løsningen er nyttig dersom du har utfordringer med å trykke på knappen på trygghetsalarmen, eller hvis du glemmer å ha alarmen på deg til enhver tid. 

Dørsensor  

Dørsensor
Dørsensor
Bilde: Andrew Buller

Denne varsler alarmmottaket i kommunen hvis du går ut om natten. Du kan søke om dørsensor dersom du går ut på egen hånd, og helsepersonell har vurdert at det ikke er trygt for deg. 

Sengesensor 

Sengesensor
Sengesensor
Bilde: Andrew Buller

Sengesensoren varsler hvis du har stått opp om natten og ikke kommer tilbake i sengen. Dette er et hjelpemiddel for deg som regelmessig står opp om natten, og det samtidig er fare for at du faller.   

Bevegelsessensor 

Bevegelsessensor
Bevegelsessensor
Bilde: Mark Eugene Del Rosario

Bevegelsessensoren varsler om manglende aktivitet over et lengre tidsrom. Dette gir økt trygghet til deg og dine pårørende dersom du kan komme i situasjoner der du trenger hjelp, men kan ha redusert evne til å varsle om en nødsituasjon.  

GPS 

GPS
GPS
Bilde: Andrew Buller

Dette er en mobil alarm som du kan bruke ved behov for hjelp både ute og inne. Du kan oppnå talekontakt med dine pårørende, og de kan lokalisere hvor du befinner deg. GPS er et godt hjelpemiddel dersom du har funksjonssvikt, og vegrer deg for å være aktiv i frykt for å falle uten mulighet til å tilkalle hjelp. Det er også nyttig hvis du orienteringsvansker, og kan gå deg bort i nærområdet ditt.  

Digitalt tilsyn 

Digitalt tilsyn
Digitalt tilsyn
Bilde: Andrew Buller

Her installerer vi et kamera hjemme hos deg, som sender bilder eller video til alarmmottaket. Digitalt tilsyn kan skje til faste tidspunkt eller ved hendelser som blir varslet fra kameraet eller andre sensorer. Løsningen er nyttig dersom du har begynnende kognitiv svikt, eller er utrygg hjemme og det er fare for at du blir alvorlig syk eller skader deg i boligen din.  
 

LES OGSÅ:

TILBAKE TIL FORSIDE SENIORGUIDE