Gå tilbake til:
Du er her:

Om retningslinjen

Referanser

Her er oversikt over litteratur, retningslinjer og veiledere, lover og forskrifter

Oversikt over deltakere

Her er en oversikt over grupper og deltakere i prosjektarbeidet.

Anbefalinger i lokal retningslinje

Her er en samlet oversikt over anbefalinger i lokal retningslinje for sømløst forløp unge voksne.

Roller og ansvar

Hvordan fordeler ansvaret seg?

Målgruppe for retningslinjen

Målgruppen for retningslinjen er menn og kvinner i alderen 18-25 år med rusmiddelproblemer eller rusmiddel- og psykiske problemer.

Kunnskapsbasert praksis

Den lokale retningslinje bygger videre på nasjonale føringer, utstrakt samarbeid og god praksis.