Gå tilbake til:
Du er her:

Meldingslapper fra brannvesenet

Brannvesenet har utarbeidet røde meldingslapper som festes på boss og rot og annet som kan øke risiko for brann eller redusere fremkommelighet for brannbilen i den tette trehusbebyggelsen.

- Vi håper at de røde lappene vil ha positiv effekt og få folk til å tenke seg om to ganger før de sperrer eller hindrer rømnings- og utrykningsveier. Ikke minst ønsker vi at rot og annet brennbart materiale ikke plasseres nær husene i den tette trehusbebyggelsen, sier informasjonsleder Trine Sivertsen Sommerlade i Bergen brannvesen.

Meldingene er primært tenkt til bruk i den tette trehusbebyggelsen, men det kan også være aktuelt andre steder dersom behovet melder seg. Brannvesenets personell vil ha med seg slike lapper på tilsyn i den tette trehusbebyggelsen. Der henges de synlig opp ved hindringer for rømningsveier og ved brannfarlig plassering av boss, rot og annet. Lappene ble tatt i bruk første gang torsdag 11. mai og debuterte i Marken.

Dette er budskapet

Rømningsveier må holdes frie i tilfelle brann. Rømning må kunne foregå uhindret både ut fra hus og mellom husene. Brannbilen trenger minst 3 meter veibredde for å komme frem. Parkerte biler, bosskontainere, utemøbler, blomsterkrukker og lignende må ikke stå i veien for brannbilen.