Tett trehusbebyggelse
Tett trehusbebyggelse i Bergen
Bilde: Silje Marie Hatlestad

Brannsikringsplan for de tette trehusområdene i Bergen

17. februar 2016 vedtok bystyret den helhetlige brannsikringsplanen for tett trehusbebyggelse i Bergen. Planen angir 34 risikoreduserende tiltak i de tolv trehusområdene, som består av nær 3 000 bygg.

Her kan du lese Helhetlig brannsikringsplan for tett trehusbebyggelse i Bergen fra 2015:

Brannsikringsplanen ble utarbeidet av Bergen brannvesen i samarbeid med en rekke offentlige og private aktører.

Byrådet mente brannsikringsplanen vil gi økt brannsikkerhet uten tilsvarende økning i ressursbruken, og Bystyret gav klarsignal for at de anbefalte tiltakene i brannsikringsplanen legges til grunn for det videre arbeidet med sikring av den tette trehusbebyggelsen.

Fritak for abonnementsutgifter og byggesaksgebyr


Tidlig varsling og rask respons fra brannvesenet er avgjørende for utfallet av en brann i den tette trehusbebyggelsen. Bystyret gav sin tilslutning til å innføre fritak for privatpersoner, for abonnementsutgifter til Bergen brannvesen for installering av automatiske brannalarmanlegg og brannslokkeanlegg i den tette trehusbebyggelsen. Bystyret besluttet også å innføre fritak fra byggesaksgebyr for ny etablering av tiltak som slokke- og brannvarslingsanlegg. Begge ordningene skal evalueres etter tre år.

Bossnett og etablering av brannslangeposter


I forbindelse med utbyggingen av bossnettet ble det foreslått i brannsikringsplanen å etablere brannslangeposter i alle de tette trehusområdene. 

Boss er en relativt hyppig påtenningskilde og kan representere en brannfare i den tette trehusbebyggelsen. Det nye bossnettet erstatter mange bosspann på gaten og i bakgården. BIR skal videre utrede muligheten for å finansiere låsbare, brannforede spann der bossnettet ennå ikke er utbygd.

Fyrverkeriforbud og varmekamerovervåkning


Bystyret har godkjent innføring av totalforbud mot bruk av fyrverkeri i den tette trehusbebyggelsen. 

I brannsikringsplanen er et av tiltakene å sette opp varmekamera for å drive kontinuerlig overvåking i de tette trehusområdene. Dette er gjennomført for Bryggen i første omgang.