Gå tilbake til:
Du er her:
Komfyrvakt
En komfyrvakt bidrar til å redusere risikoen for brann/branntilløp på komfyr.

Gratis komfyrvakter er delt ut

OPPDATERT: Bergen brannvesen har gitt bort 600 gratis, ferdigmonterte komfyrvakter til bruksenheter i utvalgte trehusområder.

OPPDATERT: Alle komfyrvaktene er nå delt ut.

Bergen brannvesen vil i samarbeid med Riksantikvaren gi bort over 600 komfyrvakter. Dersom du har blitt kontaktet via brev eller SMS, betyr det at du har eiendom innenfor et utvalgt område og kan dermed søke om gratis komfyrvakt. Formålet med prosjektet er å redusere antallet branner som starter på komfyrens platetopp.

Tildeling vil skje fortløpende og så langt lageret rekker. Vi håper at du vil bidra til å øke brannsikkerheten i ditt nærmiljø! Send inn søknad via lenke nederst i saken. Bergen brannvesen står for innkjøp av komfyrvaktene, og overdrar eierskapet til eier når montering er gjort.

Produktinformasjon

Rundt halvparten av alle branner og branntilløp i bolig starter på komfyren. En komfyrvakt bidrar til å redusere risikoen for brann/branntilløp på komfyr. Produktet består av to deler: en komfyrstikkontakt, som fungerer som et bindeledd mellom det originale støpselet og stikkontakten i veggen, og en sensor.  Dersom sensoren oppdager fare for brann, utløses en alarm som enkelt kan avstilles. Om ingen reagerer på alarmen, gir sensoren beskjed om å kutte strømmen. Sensoren plasseres enten under ventilator, på vegg eller i tak. Produktet som skal installeres er produsert av MicroSense. Du bytter selv enkelt batteri i sensor.

Montering

Bergen brannvesen vil videreformidle kontaktinformasjonen til firmaet Teknisk Bureau, som har ansvaret for montering og informasjon til brukere. De vil ta kontakt med dem som får tildelt komfyrvakt for å avtale tidspunkt, og har også ansvar for eventuelle feil og reklamasjoner i fem år etter montering. Planlagt monteringsperiode er høsten 2020.

Vilkår og kriterier

Det er enkelte kriterier du må oppfylle for å kunne få komfyrvakt og noen vilkår du må akseptere for å kunne levere søknad. Komfyrvakten tildeles av Bergen brannvesen på bakgrunn av søknad. Tildelinger vil skje fortløpende så langt lageret rekker.

For brannvesenet og Riksantikvaren er det viktig å kunne måle effekten av tiltaket, og tilbudet gjelder derfor noen utvalgte områder. Det er gjort en samlet vurdering av risikobildet, der vi blant annet har sett på antallet fredete/verneverdige bygg, statistikk for brannhendelser og tilkomst for brannvesenet. Det er i første omgang de definerte trehusområdene Steinkjelleren, Sydnes, Rosegrenden og Skuteviken/Ladegården som er prioritert for komfyrvakter. Dette kan utvides, avhengig av etterspørsel.

Følgende kriterier må oppfylles:

  • Søker er eier (eller har fullmakt til å søke på vegne av eier) av bruksenheten(e) henvendelsen gjelder.
  • Ha ordinær komfyrkontakt i enheten og ikke ha montert komfyrvakt fra tidligere.

Følgende vilkår må aksepteres:

  • Komfyrvakten skal ikke flyttes til en annen adresse. Ved salg av bruksenheten(e) skal komfyrvakten følge med som fast inventar.
  • Komfyrvakten skal returneres til Bergen brannvesen (gjelder i garantiperioden på fem år), dersom den ikke lenger skal brukes.
  • I søknaden må det oppgis kontaktinformasjon til eier og en annen kontaktperson. Dersom firmaet etter gjentatte forsøk ikke oppnår kontakt, vil tildeling bortfalle. Du vil ikke få ytterligere varsel om det fra brannvesenet.

Kontaktinformasjon

Epost: Anne.Bjorke@bergen.kommune.no

Tlf:
47 75 80 90 (Anne Bjørke)
99 20 28 01 (Erlend Fikse)

Nyttig informasjon