Tett trehusbebyggelse i Bergen
Det er viktig med brannsikring i områder med tett trehusbebyggelse

Deler ut gratis komfyrvakter

Bergen brannvesen gir bort gratis, ferdigmonterte komfyrvakter til boliger i utvalgte områder definert som tett trehusbebyggelse.

Dersom du har blitt kontaktet via SMS eller brev, betyr det at du har eiendom innenfor et utvalgt område og kan dermed søke om gratis komfyrvakt for din(e) eiendom(mer) i tett trehusbebyggelse. Dette er et samarbeid med Riksantikvaren og Vestland fylkeskommune.

Vi har over 1200 komfyrvakter å dele ut og tildelingen vil skje fortløpende. Vi håper at du vil bidra til å øke brannsikkerheten i ditt nærmiljø! Her kan du søke.

Dersom du har flere leiligheter som trenger komfyrvakt, må du sende inn en søknad for hver, og fylle inn bolignummer/leilighetsnummer i rett felt i søknadsskjemaet. Rett format for leilighetsnummer er for eksempel H0101 eller H0102.

Hva er en komfyrvakt?
Sensoren til komfyrvakten overvåker kokeplatene. Hvis sensoren oppdager fare for brann, utløser den en alarm. Om ingen reagerer på denne, gir sensoren beskjed til en bryter om å kutte strømmen til komfyren. Alarmen kan enkelt avstilles.

En stor andel branntilløp oppstår på komfyren, og en komfyrvakt vil bidra til å redusere risikoen for dette. Produktet består av to deler: en komfyrstikkontakt, som fungerer som et bindeledd mellom det originale støpselet og stikkontakten i veggen, og en sensor.  Sensoren må kunne plasseres på vegg over komfyr/platetopp. Det betyr at den ikke kan plasseres i tak eller på ventilator. Produktet som skal installeres er av typen Microsafe mKomfy 1.8 25R. Batteri medfølger ved montering. Senere bytter du selv enkelt batteri i sensor.

Komfyrvakt
Slik ser komfyrvakten ut.

Innkjøp og montering
Bergen brannvesen står for innkjøp av komfyrvaktene, og overdrar eierskapet til eier når montering er gjort. Din kontaktinformasjon vil bli videreformidlet til firmaet Frøland & Noss Elektro AS, som har ansvaret for montering og informasjon til brukere. Firmaet vil ta kontakt med de som får tildelt komfyrvakt for å avtale tidspunkt for montering. De har også ansvar for eventuelle feil og reklamasjoner i fem år etter montering.

Disse kriteriene må oppfylles
Det er enkelte kriterier du må oppfylle for å kunne få komfyrvakt, og noen vilkår du må akseptere for å kunne levere søknad. Komfyrvakten tildeles av Bergen brannvesen på bakgrunn av søknad. Tildelinger vil skje fortløpende så langt det er komfyrvakter igjen.

Følgende vilkår må aksepteres:

  • Søker er eier (eller har fullmakt til å søke på vegne av eier) av bruksenheten(e) søknaden gjelder
  • Det er montert ordinær stikkontakt for komfyr (flatstiftkontakt) i enheten(e) og det er ikke montert komfyrvakt fra før
  • Komfyrvaktens sensor må kunne plasseres på vegg mellom 45cm og 70cm over platetopp
  • Komfyrvakten skal ikke flyttes til en annen adresse. Ved salg av bruksenheten(e) skal komfyrvakten følge med som fast inventar.
  • Komfyrvakten skal returneres til Bergen brannvesen (gjelder i garantiperioden på fem år), dersom den ikke lenger skal brukes
  • I søknaden må det oppgis kontaktinformasjon til minimum en kontaktperson, gjerne to
  • Dersom firmaet etter gjentatte forsøk ikke oppnår kontakt, vil tildeling bortfalle. Søker vil ikke få ytterligere varsel om det fra brannvesenet.
  • Endring av inngått avtale må skje senest 48 timer før oppmøte. Ved brudd på inngått avtale vil tildeling bortfalle, og søker vil ikke få ytterligere varsel om det fra brannvesenet.
  • Eier eller representant for eier må være til stede under montering

* Riksantikvaren har definert 12 områder i Bergen kommune som tette trehusområder. De områdene som ikke fikk tilbudet i sist runde (2020) er nå prioritert. Dette kan utvides, avhengig av etterspørsel.

Lenke til søknadsskjema

Kontaktinformasjon

Epost: Anne.Bjorke@bergen.kommune.no

Tlf:
47 75 80 90 (Anne Bjørke)
99 20 28 01 (Erlend Fikse)