Gå tilbake til:
Du er her:
Moderne skolebygning med grønne elementer

Skoletilbud i Fyllingsdalen

I Fyllingsdalen er det etablert skole for ukrainske barn.

READ THE SAME INFORMATION IN UKRAINIAN AND RUSSIAN

Skole

Elever som bor på akuttinnkvartering: Lynghaugparken 1 i Fyllingsdalen blir innføringsskole for en del av de ukrainske elevene. Lynghaugparken blir i hovedsak et tilbud til elever er registrert som asylsøkere og som bor på et av hotellene som brukes som akuttinnkvartering.

Elever som bor privat: Skoleelever fra Ukraina som bor privat, kan registrere seg på nærskolen. Elever på første og andre trinn kan gå på nærskolen. Elever på tredje til tiende trinn kan enten gå på nærskolen eller i innføringsklasse. 

På Bergenskart - skole får du oversikt over hvor skolene i Bergen er og hvor skolekretsgrensene går. Skriv inn adressen, så får du opp hvilken skole som er nærskolen.
 

Finn informasjon om samlingssted og aktiviteter her