RSS

Bistand i Bergen

Bosetting og rettigheter

Her finner du informasjon om prosessen fra du søker asyl til du blir bosatt i Norge.

Barnehage og skole

Les mer om Bergen kommunes barnehage- og skoletilbud.

Helsehjelp

Her finner du informasjon om helsetjenester rettet mot nyankomne flyktninger fra Ukraina.