Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Bistand i Bergen

Bosetting og rettigheter

Her finner du informasjon om prosessen fra du søker asyl til du blir bosatt i Norge.

Skoletilbud

I Fyllingsdalen er det etablert skole for ukrainere.

Åpner midlertidig barnehagetilbud for asylsøkere

Fra 19. april tilbyr Bergen kommune gratis plass i Sædalen barnehage for asylsøkere som bor privat eller på akuttinnkvartering i regi av UDI. Barnehagen har kapasitet til å ta inn 70-75 nye barn.

Helsehjelp

Her finner du informasjon om helsetjenester rettet mot nyankomne flyktninger fra Ukraina.