Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Vår beredskap

Ukraina og vår beredskap

Bergen kommune får en del spørsmål fra innbyggere om hvordan vi skal forholde oss til krigen i Ukraina. Her får du informasjon om noe av det vi har fått spørsmål om.

Informasjon til barnehager og skoler

Ansatte i skoler og kommunale barnehager i Bergen får informasjon om hvordan de skal snakke med barna om krigen i Ukraina.

Tilfluktsrom i Bergen

Bergen kommune har 24 offentlige tilfluktsrom som skal verne befolkningen mot skader ved krigshandlinger. I tillegg finnes 1600 private tilfluktsrom i næringsbygg, sykehus, skoler og institusjoner.

Egenberedskap: Slik klarer du deg i en krise

Som innbygger i Bergen kommune er du en del av samfunnets beredskap. Her finner du noen gode råd for egenberedskap.

Drikkevannet er trygt ved atomnedfall

Det vurderes som svært lite sannsynlig at radioaktive stoffer i drikkevann vil utgjøre en langsiktig helserisiko etter en eventuell atomhendelse.