Bergen kommune samarbeider med sentrale aktører om kultur og aktivitetstilbud for barn i barnehagene i barnehagetiden. Tilbudet til barnehagene er gratis. Les mer om bestilling under hver aktivitet. 

Tilbudet gjelder ikke Åpne barnehager.

VilVite er et moderne vitensenter med interaktive utstillinger under hovedtemaene hav, vær og energi. Bergen kommune vil fremme realfagssatsingen i barnehagen gjennom ulike tilbud for barn og ansatte på VilVite. Målgruppen barn i alderen 4-5 år og de ansatte i barnehagen, i barnehagetiden.

Barnehagen kan avtale kurs om digital kreativitet i barnehagen for personalet, bestille besøk til barnehagen for å utforske ballongfysikk eller besøke VilVite-senteret. 

Tilbudet er gratis

Bergen kommune betaler inngangsbillett på VilVite for 5-åringene i kommunale og private barnehager. Avtalen dekker også utvikling og gjennomføring av inspirasjonskurs for ansatte i private og kommunale barnehager. 

Les mer om tilbudet hos VilVite

Akvariet i Bergen har mer enn 300 ulike arter fra havet og 60 store akvarium. Barn i Bergen har muligheten til å besøke pingvinene, sjøløvene og andre spennende vekster og dyr som finnes langs kysten vår. I tropisk avdeling kan barna møte slanger, krokodiller, edderkopper og andre eksotiske dyr. 

Tilbudet er gratis

Barnehagene i Bergen har avtale om gratis inngang fra 1. september til 30. april på dagtid i ukedagene, i barnehagetiden. 

Slik bestiller du

Før besøket må barnehagen melde fra i forkant til Akvariet. 

I meldingsfeltet fyller du inn: 

  • Navn på barnehagen:
  • Dato og klokkeslett:
  • Antall barn:
  • Telefonnummer:

Husk å ha med dokumentasjon ved ankomst som viser at dere tilhører barnehagen. Dette er en forutsetning for gratis inngang. 

“I barnehagen skal barna få estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike former og organisert på måter som gir barna anledning til utforsking, fordypning og progresjon” (Kunnskapsdepartementet, 2017).

Den kulturelle bæremeisen er et kunst- og kulturtilbud til alle barnehager i Bergen. Utvalgte barnehager får mulighet til å jobbe sammen med profesjonelle kunstnere som skaper kunst sammen med barna. Gjennom den kulturelle bæremeisen kan barnehagen møte kunst på profesjonelle kunstarenaer. 

Tilbudet er gratis

Barnehagene som blir valgt ut etter søknad, deltar gratis.

Søke på ordningen

Les mer om ordningen og hvordan barnehagen kan søke

For å kunne benytte denne ordningen må svømmeopplæringen foregå i regi av barnehagen. Bergen kommune mottar statlig tilskudd for at barnehagebarn kan bli trygge i vann og få bedre svømmeferdigheter. Svømmeopplæringen skal skje i barnehagens åpningstid og foregår i basseng. 

Tilskuddet skal bidra til å gi barn i alderen 4-6 år tilstrekkelig svømmeopplæring, og det er viktig at gutter og jenter får et likeverdig tilbud. Svømmeopplæringen tilbys til barnehagen for barn i alderen 4 – 6 år og foregår vanligvis i 9, ukene 24,45 og 41. 

Tilbudet er gratis

Svømmekursene er gratis for alle barnehager i Bergen. Barnehagen kan søke om og få tilskudd til transport. 

Søke om deltakelse og tilskudd

Les mer om hvordan barnehagen kan søke og hvilke retningslinjer som gjelder for tilbudet om svømming.