Gå tilbake til:
Du er her:

- for ansatte i barnehage og skole

I Personalrommet legges stoff som er aktuelt for alle ansatte i Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett. Spesifikt stoff for ansatte i barnehagene og skolene, finner du i venstremenyene.

Foredrag, kurs, samlinger og konferanser 2018-2019

Her legger vi ut lenker til nettsider og foredragsnotater, referater m.m.

Nettsted om mobbing

På det nye nettstedet www.nullmobbing.no finner barn, unge og foreldre informasjon og råd om mobbing og deres rettigheter.

Slik får vi barn og unge til å gå og sykle til skolen

Her finner du tips og veiledere til aktiviteter som kan få flere barn og unge til å gå og sykle til skolen i stedet for å bli kjørt.