Gå tilbake til:
Du er her:

Informasjon vedr Korona-situasjonen

Alle styrende dokumenter for skole og barnehage under covid-19 utbruddet blir fortløpende publisert i vårt kvalitetssystem.

- for ansatte i barnehage og skole

På Personalrommet legges stoff som er aktuelt for alle ansatte i Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett. Spesifikt stoff for ansatte i barnehagene og skolene, finner du i venstremenyene.

Foredrag, kurs, samlinger og konferanser

Her legger vi ut lenker til nettsider og foredragsnotater, referater m.m.

Nettsted om mobbing

På det nye nettstedet www.nullmobbing.no finner barn, unge og foreldre informasjon og råd om mobbing og deres rettigheter.