Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Utlevering av jodtabletter i barnehager og skoler ved atomulykker

Ved en eventuell atomulykke er det viktig at barn og unge under 18 år, gravide og ammende tar jodtabletter fordi de har størst risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen.

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i Bergen kommune

Barnehager og skoler/SFO har en lovfestet plikt til å samarbeide om overgangen fra barnehage - skole/SFO. Bergen kommune har utarbeidet en plan for å styrke og sikre samarbeidet.

Planoversikt for BBSI

Kommunal planlegging sier noe om hvordan samfunnet, de kommunale tjenestene og kommunen sin organisasjon skal utvikles og hvordan arealet i kommunen skal nyttes.