Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Planoversikt for BBSI

Kommunal planlegging sier noe om hvordan samfunnet, de kommunale tjenestene og kommunen sin organisasjon skal utvikles og hvordan arealet i kommunen skal nyttes.

Aktuelle lenker vedr. Korona-situasjonen

Alle styrende dokumenter for skole og barnehage under covid-19 utbruddet blir fortløpende publisert i vårt kvalitetssystem.