Gå tilbake til:
Du er her:

Barn som mottar spesialpedagogisk hjelp i barnehage kan ha rett til skyss mellom hjem eller avlastning og barnehage de dagene barnet mottar spesialpedagogisk hjelp. Retten til skyss gjelder dersom skyssen mellom hjem og barnehage er spesielt vanskelig.

De fleste barn i barnehage blir brakt og hentet av sine foresatte. Spesialpedagogisk hjelp er en rettighet som barnet kan ha etter sakkyndig vurdering. Dere kan søke om fri skyss dersom det er spesielt vanskelig å bringe barnet til barnehagen slik at barnet kan motta spesialpedagogisk hjelp.

Du kan søke digitalt via MinID. Trenger du hjelp, ta kontakt med styrer i barnehagen.

Dere kan søke kontinuerlig, og søknadene blir behandlet fortløpende. Barnehagens styrer må signere søknaden og slik bekrefte at barnet mottar spesialpedagogisk hjelp i barnehagen.

  • Styrer i barnets barnehage
  • Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett ved Etat for spesialpedagogiske tjenester.

 

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Les mer om behandling av personopplysninger i Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett

Søknad om skyss, Lov om barnehage § 36.