Barn som mottar spesialpedagogisk hjelp i barnehage, kan ha rett til skyss mellom hjem eller avlastning og barnehagen de dagene barnet mottar spesialpedagogisk hjelp. Retten til skyss gjelder dersom skyssen mellom hjem og barnehage er spesielt vanskelig.

De fleste barn i barnehage blir brakt og hentet av foreldrene sine eller foresatte. Spesialpedagogisk hjelp er en rettighet som barnet kan ha etter en sakkyndig vurdering. Du kan søke om fri skyss hvis det er spesielt vanskelig å bringe barnet til barnehagen slik at barnet kan motta spesialpedagogisk hjelp.

Du kan søke digitalt via MinID. Trenger du hjelp, ta kontakt med styreren i barnehagen.

Legg ved sakkyndig vurdering.

Du kan søke kontinuerlig, og søknadene blir behandlet fortløpende.

Barnehagens styrer må signere søknaden for å bekrefte at barnet mottar spesialpedagogisk hjelp i barnehagen.

Kontakt styreren i barnehagen. 

Eller kontakt 
Etat for spesialpedagogiske tjenester

  • E-post: etat.spespedtjenester@bergen.kommune.no

 

Bergen kommunes personvernerklæring beskriver hvordan og hvorfor kommunen samler inn og behandler personopplysninger om deg som innbygger og tjenestemottaker. Erklæringen inneholder også informasjon om hvilke rettigheter du har når kommunen behandler opplysninger om deg. 

Søknad om skyss, Lov om barnehage § 36.