Gå tilbake til:
Du er her:
Helsesykepleier og glade barn

Skolehelsetjenesten er et gratis tilbud til alle elever. Dette gjelder også elever som har grunnskoleopplæring i hjemmet.  

Skolehelsetjenesten tilbyr helseundersøkelser og vaksinasjon, du kan også selv ta kontakt ved behov. De som arbeider i skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Hvem er vi og hva gjør vi?

Skolehelsetjenesten er et gratis og frivillig tilbud til alle elevene på skolen.  Målet for skolehelsetjenesten er å fremme psykisk og fysisk helse, gode sosiale og miljømessige forhold og å forebygge sykdom og skade. 

Skolehelsetjenesten gir råd og veiledning til elever og foresatte, og gjennomfører helseundersøkelser og vaksinasjoner. Tjenesten arbeider aktivt sammen med skolen om å gi god helseinformasjon, og om å skape et godt lærings- og arbeidsmiljø for elevene. Tjenesten har et friskt fokus der vi ser like mye etter sterke sider hos eleven som etter risikofaktorer, problemer og sykdom.

Ved skolehelsetjenesten jobber helsesykepleiere, som blant annet kan henvise til psykolog, fastlege, fysioterapeut, ergoterapeut, PP-tjenesten og barneverntjenesten dersom det er behov for det. Disse kan også henvise til psykisk helsevern i spesialisthelsetjenesten.  Noen skoler har også skolelege tilgjengelig.

Skolehelsetjenesten samarbeider med hjem, skole og det øvrige helseapparatet for å bidra til et positivt og støttende skolemiljø.

Åpen dør

Elever og foresatte kan snakke med helsesykepleier ute å avtale tid på forhånd. Skolehelsetjenesten har «åpen dør» og er en lett tilgjengelig drop-in tjeneste ved skole. Se skolens hjemmeside for å se når skolehelsetjenesten er til stede på din skole.

Skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Kontakt med skolehelsetjenesten - dropin eller digitalt

Skolehelsetjenesten har regelmessig trefftid på skolene. Elever og foresatte kan snakke med helsesykepleier uten avtale på forhånd. På skolenes egne nettsider finner du mer informasjon om skolehelsetjenesten på din skole.

Finn din skole her:

Grunnskolen i Bergen 
Videregående skoler

Digital kontakt

Du kan også ta kontakt med helsesykepleier uten å oppsøke tjenesten fysisk. Da må du logge deg på Helsenorge.no.

Her kan du etablere kontakt, avtale timer, avbestille timer, få varsling/påminning og hente relevant informasjon om deg og tjenestene.

Timebestillinger og skriftlig kontakt mellom elever/foresatte og skolehelsetjenesten/helsestasjon skjer nå primært digitalt via Helsenorge.no.

Pris

Skolehelsetjenesten er gratis, og kriteriet for å bruke tilbudet er at du er skoleelev og under 20 år.

Barne- og familiehjelpen

Hos Barne- og familiehjelpen (BFH) i Bergen kommune møter du psykologer, familieveiledere og andre trygge voksne. De har lang erfaring med å snakke med barn og ungdommer og jobber for at barn og ungdommer skal ha det bra hjemme, og for at familier skal ha det bra sammen.

Spør gjerne helsesykepleier om du vil vite mer.

Bergen kommune - Barne- og familiehjelpen

Vaksinasjon i skolehelsetjenesten

Vaksinasjonsprogrammet til skolehelsetjenesten følger Folkehelseinstituttets anbefalinger. Første vaksinasjon skjer i 2. klasse,  som er i tråd med  FHI sine retningslinjer. 

Foresatte for elever under 16 år, vil få skriftlig melding om tidspunktene for vaksinasjoner. På «Mine vaksiner» på Helsenorge.no kan sjekke hvilke vaksiner du eller barnet ditt har fått tidligere.

Skoleelever får tilbud om gratis HPV-vaksine i 7. klasse.
Klikk her for å finne mer informasjon om HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet.

Les mer om selve vaksinen på Folkehelseinstituttets nettsider.

Foresatte og elever får tilsendt informasjonsbrosjyre om HPV-vaksine, samt eget samtykkeskjema.

Behandling av personopplysninger

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Les mer om behandling av personopplysninger i Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett