Illustrasjon mobbeombudet

Mobbeombudet

Mobbeombud for Vestland er Hildegunn Hodneland. De jobber for at alle skal ha det trygt og godt i barnehagen, på barne- og ungdomsskole og på videregående.

Rådgivning for barn, foreldre og lærere

Mobbeombudet kjenner barn og unges rettigheter og kan rådgi deg om hvordan du bør gå frem dersom et barn ikke har det bra i barnehagen eller på skolen. Mobbeombudet kan også veilede i konflikter. Alle kan ta kontakt, og mobbeombudet har taushetsplikt slik at de ikke kan si videre noe du forteller dem.

Ta kontakt med mobbeombudet

Informasjon og opplæring

Mobbeombudet driver også med informasjon, støtte og opplæring for lærere og andre som jobber med barn. Barnehage- og skoleledelse kan kontakte Mobbeombudet for å få bistand til forebygging og håndtering av plaging og mobbing.