Gå tilbake til:
Du er her:
Ny sjanse

Ny Sjanse er et arbeidsrettet kvalifiseringstiltak for innvandrere hvor målet er arbeid. Målgruppen er innvandrere uten fast tilknytning til arbeidslivet som har rett til kvalifiseringsprogram.

Hva er Ny sjanse?

Formålet med programmet er å gi grunnleggende kvalifisering og veiledning, der målet er arbeid.

Deltakere i Ny sjanse får en fast kontaktperson, tett oppfølging og  mottar kvalifiseringsstønad.

Programmet følger de samme reglene som ellers i arbeidslivet. Kontaktperson og deltaker lager et individuelt tilrettelagt program ut fra deltakerens behov, ressurser og ønsker for fremtiden.

Innholdet i programmet kan være norskopplæring, arbeidspraksis, yrkesopplæring og veiledning. Ny Sjanse har et tett samarbeid med Nygård skole, forskjellige avdelinger i NAV, frivillige organisasjoner og en rekke arbeidsgivere i Bergen.

Et av kvalifiseringstiltakene i Ny sjanse er Mat og prat. Tiltaket gir arbeidstrening gjennom produksjon av mat for catering, kantine og kafeteria.

Hvordan kan du delta i programmet?

Hvis du ønsker å delta i Ny sjanse, må du kontakte ditt lokale NAV-kontor.

Før NAV søker deg inn i programmet, må de vurdere arbeidsevnen din for å finne ut av hvilke behov du har for hjelp for å komme i arbeid.

Følg lenke til denne innbyggerhjelpen. Her finner du oversikt over NAV kontor i Bergen.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål, ta kontakt med Ny sjanse, kvalifiseringsenter for innvandrere. Kvalifiseringsenteret har lokaler i Nygårdsgaten 6, 5. etasje.

Publikumshenvendelser:
Telefon 55 56 89 30 - Arash Mahootchi

Leder:
Hilde Eliassen telefon 55 56 89 24