Gå tilbake til:
Du er her:

For å få hjelp fra sosialtjenesten må du henvende deg til NAV-kontoret i bydelen du bor i. Har du ikke fast bolig i Bergen, kan du kontakte et kontor du har hatt kontakt med tidligere eller du kan ringe kontakttelefonen, 55 55 33 33.

Hva kan NAV hjelpe med?


Du kan få informasjon, råd og veiledning fra ditt lokale NAV kontor, uavhengig av om du søker andre tjenester.

Tema NAV kan hjelpe deg med er: 

  • Økonomi
  • Gjeld
  • Arbeid og aktivitet
  • Boligforhold
  • Ulike stønadsordninger
  • Tjenester til rusmiddelavhengige
  • Hjelpe- og servicetilbud som gis av andre tjenester/virksomheter

Mer informasjon og søknadsskjema for økonomisk sosialhjelp finner du på  nav.no

Se oversikt over NAV-kontor

Alle NAV kontorene har samme telefonnummer: 55 55 33 33, tastevalg 1.

Skjema

NAV sosialtjeneste har tilrettelagt for digital søknad om økonomisk sosialhjelp. Du finner digital søknad i den blå fanen under.

Dersom du ikke søker digitalt, kan du bruke vedlagte søknadsskjemaer:

Når du søker om andre tjenester enn økonomisk sosialhjelp, kan du bruke dette skjemaet.

Digital søknad om sosialhjelp