Gå tilbake til:
Du er her:

For å få hjelp fra sosialtjenesten må du henvende deg til NAV-kontoret i bydelen du bor i. Hvis du ikke har fast bolig i Bergen, kan du kontakte et kontor du har hatt kontakt med tidligere eller du kan kontakte NAV på telefon 55 55 33 33.

 

Hva kan sosialtjenesten i NAV hjelpe med?

NAV sosialtjeneste gir tjenester etter sosialtjenesteloven. Informasjon om noen av tjenestene finner du under disse lenkene:

Du kan få opplysning, råd og veiledning uavhengig av om du søker andre tjenester. Eksempler på tema kan være økonomi, gjeld, arbeid, kvalifisering til arbeid, boligforhold og ulike stønadsordninger. Mer informasjon og søknadsskjema for økonomisk sosialhjelp finner du på nav.no

NAV sosialtjeneste gir også noen tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven til rusmiddelavhengige, og driver noen aktivitetstiltak. Du finner noe mer informasjon under disse lenkene:

Se oversikt over NAV-kontor

Alle NAV kontorene har samme telefonnummer: 55 55 33 33, tastevalg 1.

Skjema

NAV sosialtjeneste har tilrettelagt for digital søknad om økonomisk sosialhjelp. Du finner digital søknad i den blå fanen under.

Dersom du ikke søker digitalt, kan du bruke vedlagte søknadsskjemaer:

Når du vil søke om andre tjenester enn økonomisk sosialhjelp, kan du bruke dette skjemaet eller  be om samtale.

 

Digital søknad om sosialhjelp