Gå tilbake til:
Du er her:
Kredittkort illustrasjon, foto Kari Ingvaldsen

Ta tak i gjeldsproblemene - jo før jo heller! Trenger du økonomisk rådgivning? Bergen kommune tilbyr gratis økonomisk råd og veiledning innen privatøkonomi.

Trenger du hjelp?

Bergen kommune tilbyr gratis økonomisk råd og veiledning innen privatøkonomi til alle innbyggere bosatt i kommunen.

  • Har du vanskeligheter med å betale regningene dine?
  • Har du problemer med å betale gjelden din?
  • Dersom betalingsproblemer oppstår, anbefaler vi deg å ta tak i problemene - jo før jo heller!

Hvor kan du få hjelp?

Bergen kommune har en byomfattende gjeldsrådgivningstjeneste

NAV Bergenhus, Valkendorfsgate 6, 5012 Bergen.
Direkte telefoner: 902 80 046, 945 22 388, 945 27 934
Du kan også ringe: 55 55 33 33
E-post: gjeld@bergen.kommune.no

Alle NAV-kontor i Bergen har økonomisk rådgiver. Du kan derfor også ringe telefon 55 55 33 33 og be om å bli satt over til gjeldsrådgiver ved ditt lokale
NAV-kontor.

NAV Gjeldsrådgivning

Her får du hjelp til selvhjelp og råd om hvor du skal henvende deg videre dersom du trenger annen hjelp.
Telefon 55 55 33 39

Noe av det vi kan hjelpe deg med

  • Informasjon om ansvar, rettigheter og plikter.
  • Råd og hjelp til å få oversikt over gjelden din.
  • Hjelp til å sette opp et budsjett, og gi deg bedre oversikt over inntekter og utgifter.
  • Hjelp til å søke om utsettelse av betaling.
  • Hjelp til å finne ut om gjelden bør bli betjent i en bestemt rekkefølge.
  • Hjelp til å forsøke å komme til en utenrettslig gjeldsordning med dine kreditorer.
  • Hjelp til å søke en offentlig gjeldsordning hos Namsfogden.

Skjema

Du trenger ikke fylle ut et søknadsskjema for å søke om gjeldsrådgivning eller annen økonomisk rådgivning, men dersom du ønsker å sende inn skriftlig søknad kan du bruke dette skjemaet.