Gå tilbake til:
Du er her:
Kredittkort illustrasjon, foto Kari Ingvaldsen

Ta tak i gjeldsproblemene - jo før jo heller! Trenger du økonomisk rådgivning? Bergen kommune tilbyr gratis økonomisk råd og veiledning innen privatøkonomi.

Trenger du hjelp?

Bergen kommune tilbyr gratis økonomisk råd og veiledning innen privatøkonomi til alle innbyggere bosatt i kommunen.

  • Har du vanskeligheter med å betale regningene dine?
  • Har du problemer med å betale gjelden din?
  • Dersom betalingsproblemer oppstår, anbefaler vi deg å ta tak i problemene - jo før jo heller!

Hvor kan du få hjelp?

Alle NAV-kontor i Bergen har gjeldsrådgivningstjeneste. I tillegg har kommunen en byomfattende gjeldsrådgivningstjeneste ved NAV Bergenhus. 

Du kan velge om du vil kontakte ditt lokale NAV kontor eller NAV Bergenhus dersom du har behov for gjeldsrådgivning eller annen økonomisk rådgivning.

Alle NAV kontorene har samme telefonnummer: 55 55 33 33, tastevalg 1.

Den byomfattende gjeldsrådgivningstjenesten kan også  kontaktes på direktenummer   902 80 046, 945 22 388, 945 27 934                                                  eller på e-post: gjeld@bergen.kommune.no

NAV - nasjonal rådgivningstjeneste 

NAV har en nasjonal rådgivningstjeneste på nett og telefon. Her får du enkle råd om hva du selv kan gjøre og hvor du kan henvende deg dersom du trenger mer hjelp.

Nettsiden: https://www.nav.no/okonomi-og-gjeld

Telefon: 55 55 33 39

 

Noe av det vi kan hjelpe deg med

  • Informasjon om ansvar, rettigheter og plikter.
  • Råd og hjelp til å få oversikt over gjelden din.
  • Hjelp til å sette opp et budsjett, og gi deg bedre oversikt over inntekter og utgifter.
  • Hjelp til å søke om utsettelse av betaling.
  • Hjelp til å finne ut om gjelden bør bli betjent i en bestemt rekkefølge.
  • Hjelp til å forsøke å komme til en utenrettslig gjeldsordning med dine kreditorer.
  • Hjelp til å søke en offentlig gjeldsordning hos Namsfogden.

Skjema

Du trenger ikke fylle ut et søknadsskjema for å søke om gjeldsrådgivning eller annen økonomisk rådgivning, men dersom du ønsker å sende inn skriftlig søknad kan du bruke dette skjemaet.