Tilsyn

Bergen brannvesen fører tilsyn med brannsikkerhet, ildsted og skorstein, samt kontroll med feiebehovet i alle boenheter med minst ett aktivt røykløp. Dette omfatter alle typer ildsteder, inkludert gassfyrte. Under tilsynet kontrollerer vi også om det er behov for å feie skorsteinen. 

 Varsel om tilsyn blir sendt per brev til din digitale postkasse og på SMS.  

På SMS-en må du svare JA for å godta og Nei hvis tidspunktet ikke passer, Ønsker du nytt eller mer konkret tidspunkt kan du kontakte oss fortrinnsvis på e-post men vi kan også nås på telefon.  

Dersom du ikke får varsel på SMS kan det tenkes du må oppdatere dine kontaktopplysninger i det offentlige kontakt- og reservasjonsregisteret ved å gå inn på www.norge.no og velge "oppdater kontaktinformasjon".  

Får du ikke varsel på SMS? Du kan oppdatere dine kontaktopplysninger i det offentlige kontakt- og reservasjonsregisteret ved å gå inn på www.norge.no og velge "oppdater kontaktinformasjon". 

 

 

 

For at vi skal kunne gjennomføre tilsynet, må eier eller en stedfortreder være til stede.  Vi går alltid uniformert og bærer synlig ID-kort fra Bergen brannvesen.

Vi må ha tilgang til alle boenheter, fyringsanlegg samt feieluker i kjeller og på loft. Dersom det ikke er feieluke på loft, må vi ha tilgang til stige for å komme opp på tak og sjekke skorsteinen derfra.  

På tilsynet sjekker vi at ildsted, røykrør og skorstein er intakt og virker som forutsatt.  Videre sjekker vi brannvarsling, slokkeutstyr, fremkommelighet i rømningsveier og oppbevaring av brannfarlig vare.  

Vi gir brannforebyggende informasjon om hvordan du best kan ivareta brannsikkerheten i din bolig

Under tilsynet blir det også kontrollert om det er behov for feiing av skorsteinen, og vi følger opp med ny avtale om feiing dersom det avdekkes behov.

Vi bistår med veiledning dersom du får problemer med fyringsanlegget ditt og gjennomfører kontroll etter brann- eksplosjon i tilknytning til fyringsanlegget. 

Ildstedet ditt må være registrert for at du skal kunne motta tjenesten. Har du ikke mottatt varsel fra oss kan det være at ditt ildsted ikke er registrert. Da må du melde fra. Det gjelder også dersom du har installert et nytt ildsted.

Vi går tilsyn i alle boliger med minst ett aktivt røykløp.  

Vi utfører også tilsyn i boliger uten fyringsanlegg i den tette trehusbebyggelsen i Bergen.

I tillegg til Bergen kommune utfører Bergen brannvesen også tilsyn i Samnanger, Vaksdal og Osterøy kommuner. 

Ble det under tilsynet konkludert med at det var behov for feiing av skorsteinen din? Da vil vi ta kontakt med det i etterkant for å avtale tid for feiingen. 

Les om gjennomføring av feiing her.

Når du fyrer riktig, i et rentbrennende ildsted, reduserer du brannfaren og sparer miljøet. Les mer om riktig fyring her.

Har du spørsmål knyttet til tjenesten eller til tilsyn hjemme hos deg, ta kontakt med innbyggerservice på 55565556  

Du kan også sende e-post til: brannforebyggende@bergen.kommune.no