Gå tilbake til:
Du er her:
Sirener brukt til varsling

Det er plassert cirka 1.250 sireneanlegg rundt om i landet som skal varsle befolkningen ved akutt fare. Sivilforsvaret tester sirenene for varsling av befolkningen ved uønskede hendelser to ganger i året. Vanligvis klokken 12.00 andre onsdag i januar og juni.

Varslingsanleggene kan bli brukt både i fred og krig for å varsle befolkningen ved akutt fare. I fredstid kan slik varsling blant annet være aktuelt ved ulykker ved industrianlegg med påfølgende utslipp av giftige eller farlige stoffer. I krig kan varslingsanleggene brukes ved fare for flyangrep.

Sivilforsvaret har i oppgave å etablere, vedlikeholde og drifte varslingsanleggene. Politiet har ansvaret for å utløse varsling i fredstid.

Sivilforsvaret tester tyfonene for å sjekke om de virker, og reparerer det som ikke fungerer. Signalet som sendes ut ved testing betyr "Viktig melding – søk informasjon". Tyfonene tuter da i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene.

Viktig melding - søk informasjon

Hvis du hører dette signalet betyr det i praksis at du skal søke informasjon om hva som skjer og hvordan du skal forholde deg. Dette blir gitt gjennom ulike medier, for eksempel radio, tv, myndighetenes nettsider og sosiale medier. Dette signalet kan brukes både i fred og krig.

Flyalarm

Hvis sirenene varsler med korte støt i cirka ett minutt betyr det "Fare for angrep - søk dekning". Dette signalet kan brukes hvis det er fare for flyangrep eller ved øvelser i krigsberedsskap.

Faren er over

Når sirenene tuter sammenhengende i et halvt minutt betyr det at faren er over.

Slik høres signalene ut

Sivilforsvaret sine nettsider kan du høre lydfiler av de forskjellige varslingene.