Gå tilbake til:
Du er her:

Kontakt

Om oss

Seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap har ansvar for å påse at Bergen kommune oppfyller kravene i «Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven)» med tilhørende forskrifter, og koordinerer kommunens arbeid innen samfunnssikkerhet og beredskap.
Dette arbeidet innebærer:

ROS-ANALYSE
Gjennomføre og revidere helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for bysamfunnet.

FOREBYGGE
Forebygge uønskede hendelser som kan ramme bysamfunnet.

BEREDSKAPSDOKUMENTASJON
Utarbeide og revidere kommunens overordnede beredskapsdokumentasjon.

KRISELEDELSE
Gjennomføre og evaluere beredskapsøvelser for kommunens kriseledelse.

TILRETTELEGGE
Tilrettelegge for samvirke og samordning mellom kommunen og andre kommunale, regionale og nasjonale myndigheter, frivillige organisasjoner og næringslivet.

Innbyggerhjelp