Norsk flagg

Her er oversikt over flaggdager i Bergen og kommunens flaggreglement.

Faste nasjonale flaggdager

 • 1. januar 
  1. nyttårsdag
 • 21. januar
  H.K.H. Prinsesse Ingrid Alexandras fødselsdag
 • 6. februar 
  Samefolkets dag (Byflagget erstattes med Det samiske flagget)
 • 21. februar 
  H.M. Kong Harald Vs fødselsdag
 • 8. mars 
  Den internasjonale kvinnedagen
 • 23. mars
  Nordens dag
 • 1. mai 
  Arbeidernes dag
 • 8. mai
  Frigjøringsdagen 1945
 • 17. mai
  Grunnlovsdagen (Utvidet flagging etter avtale)
 • 5. juni 
  Danmarks nasjonaldag (Byflagget erstattes med Danmarks flagg)
 • 6. juni
  Sveriges nasjonaldag (Byflagget erstattes med Sveriges flagg)
 • 7. juni
  Unionsoppløsningen 1905
 • 17. juni
  Islands nasjonaldag (Byflagget erstattes med Islands flagg)
 • 4. juli
  H.M. Dronning Sonjas fødselsdag
 • 20. juli
  H.K.H. Kronprins Haakon Magnus’ fødselsdag
 • 29. juli
  Olsokdagen
 • 19. august 
  H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marits fødselsdag
 • 24. oktober
  FN-dagen (Byflagget erstattes med FN- flagget)
 • 6. desember
  Finlands nasjonaldag (Byflagget erstattes med Finlands flagg)
 • 10. desember
  FNs Menneskerettighetsdag (Byflagget erstattes med FN-flagget)
 • 25. desember
  1. juledag

Bevegelige nasjonale flaggdager

 • 1. påskedag
 • 1. pinsedag
 • Dagen for stortingsvalg

På nasjonale flaggdager gjennomføres flaggingen slik 

 • På Torget heises Norges flagg på tre flaggstenger.
 • Ved Det gamle Rådhus heises Norges flagg på hovedflaggstangen. På de tre øvrige flaggstengene heises Norges flagg på hver side og byflagget i midten.
 • Ved brannstasjonene heises Norges flagg.
 • På Samefolkets dag erstattes byflagget med Det samiske flagget.
 • På 17. mai flagges det i tillegg på flaggstenger på Torgalmenningen, Festplassen, og Ole Bulls plass, samt etter nærmere avtale med 17. mai-komitéen.

Faste lokale flaggdager

 • 8. mars
  Den internasjonale kvinnedagen
 • 23. mars
  Nordens dag
 • 5. juni
  Danmarks nasjonaldag (Byflagget erstattes med Danmarks flagg)
 • 6. juni
  Sveriges nasjonaldag (Byflagget erstattes med Sveriges flagg)
 • 17. juni
  Islands nasjonaldag (Byflagget erstattes med Islands flagg)
 • 24. oktober
  FN-dagen (Byflagget erstattes med FN-flagget)
 • 6. desember
  Finlands nasjonaldag (Byflagget erstattes med Finlands flagg)
 • 10. desember
  FNs Menneskerettighetsdag (Byflagget erstattes med FN-flagget)

Bevegelige lokale flaggdager

 • Norsk Kongelig besøk
 • Statsbesøk (Byflagget erstattes med den aktuelle statens flagg)
 • Langfredag
 • Dagen for kommunevalg
 • Åpningen av regnbuedagene (Byflagget erstattes med Regnbueflagget)
 • Åpningen av Festspillene

På lokalt vedtatte flaggdager gjennomføres flaggingen slik

 • På Torget heises Norges flagg på tre flaggstenger.
 • Ved Det gamle Rådhus heises Norges flagg på hovedflaggstangen. På de tre øvrige flaggstengene heises Norges flagg på hver side og byflagget i midten, med følgende unntak: 
  - På de nordiske lands nasjonaldager, og ved statsbesøk heises den aktuelle nasjonens flagg i midten. 
  - På FN-dagen og menneskerettighetsdagen heises FN-flagget i midten. 
  - På åpningsdagen for Regnbuedagene heises Regnbueflagget i midten.

Bruk av Byflagget

Norske flagg og Byflagget utenfor Bergen rådhus
Byflagget er et flagg med byens våpen på hvit duk med røde render.
Bilde: Ellen Økland

Byflagget (kommuneflagget) benyttes for øvrig ved Festspillene og andre særskilte anledninger. Bruk av Byflagget er nærmere beskrevet i Profilhåndbok for Bergen kommune: Bergen kommune - Bruk av kommunens logo og grafisk profil.

 

Flagg skal heises og fires etter bestemmelsene i Forskrift angående bruk av statsflagget og handelsflagget § 6

Flaggene heises i månedene mars til og med oktober klokken 08.00, og i månedene november til og med februar klokken 09.00. Flaggene fires ved solnedgang, men ikke senere enn klokken 21.00.

Heising og firing av flagg utføres av Bergen brannvesen.

Åpne Bergen kommunes flaggreglement

Reglementet er vedtatt av Bergen bystyre (sak 63/22, 30. mars) med hjemmel i Lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger og Forskrift om adgang til i særlige tilfeller å benytte fremmed lands flagg ved siden av det norske flagg på kommunale offentlige bygninger.

Kommunen kan, men har ikke plikt til å flagge på de offisielle flaggdagene slik som statlige myndigheter. Bergen kommune flagger på alle nasjonale flaggdager, og på kommunens lokalt vedtatte flaggdager. Bergen kommune flagger i tillegg etter oppfordring fra statlige myndigheter.

Kommunens flaggreglement fastsetter hvilke dager det skal flagges i regi av Bergen kommune, hvor det skal flagges, og hvilke flagg som skal benyttes. Bergen kommune flagger i utgangspunktet ved Det gamle Rådhus, på Torget, samt ved brannstasjonene. Reglementet beskriver også adgangen til å flagge på og ved kommunens øvrige bygninger.

På eller fra kommunenes offentlige bygninger, eiendommer og kommunale institusjoner kan det kun brukes Norges flagg (Handelsflagget, uten splitt og tunge), det samiske flagget og byflagget. Kravene til Handelsflaggets utforming følger av Forskrift angående bruk av statsflagget og handelsflagget § 1.

Forbudet mot bruk av andre flagg gjelder ikke i forbindelse med arrangement, markering eller merkedag av allmenn interesse. Forbudet omfatter heller ikke frittstående kommunale flaggstenger på torg, broer, plasser eller lignende som ikke fremstår som en integrert del av et kommunalt bygningskompleks. Fremmede lands flagg kan benyttes i særlige tilfeller, men skal ikke gis en mer fremtredende rolle enn Norges flagg.

Det er adgang, men ikke plikt til å flagge på og ved kommunens øvrige bygninger på nasjonale og lokale flaggdager. Det kan i tillegg flagges ved skoler, institusjoner og lignende i forbindelse med arrangement, markering eller merkedag av allmenn interesse. Det kan også flagges ved større markeringer som for eksempel skolestart. 

Flagging på og ved skoler, institusjoner og lignende besluttes og utføres av den enkelte virksomhet. Flagging med Norges flagg skal følge Forskrift angående bruk av statsflagget og handelsflagget § 6.

Flagging utover det som er fastsatt i reglementet kan foretas i forbindelse med arrangement, markering eller merkedag av allmenn interesse, jf. Lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger § 1. 

Flagging på kommunens flaggstenger på Torget og ved Det gamle Rådhus besluttes av byrådsleder.

Søknader om annen flagging, oppheng av bannere mm. på Bergen kommunes øvrige flaggstenger i byrommene behandles av Bymiljøetaten. 

Søknad sendes via søknadskjema som finnes på Bymiljøetaten sin nettside: Leie av kommunale byrom til arrangement

Kostnader dekkes av arrangør.