Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen kommune ønsker å legge til rette for aktiviteter i Bergens byrom, som torg, parker og friområder. Bymiljøetaten leier derfor ut kommunale byrom som du kan søke om å bruke til ditt arrangement eller plassering av matvogn.

Hvilke byrom kan du leie?

Det er mange områder som du kan søke om å leie. Listen under viser de mest populære stedene for arrangementer. Om du ønsker å leie et annet byrom, kan du spesifisere dette i søknaden.

Mest populære byrom til leie er:

 • Biblioteksplassen
 • Bryggens forareal
 • Byfjellene
 • Fana Amfi
 • Festplassen (Kan ikke leies i 2021 på grunn av Covid-19 teststasjonen som står på Festplassen.)
 • Musikkpaviljongen
 • Møllendal allmenning
 • Nesttun Torg
 • Nordnesparken
 • Nygårdsparken (Nedre del av Nygårdsparken rehabiliteres høsten 2021 og våren 2022, og kan ikke leies i denne perioden.)
 • Teaterparken
 • Torgallmenningen ( I perioden 30. juli til 17. september er Torgallmenningen reservert for valgboder og valgpaviljong.)
 • Tårnplass
 • Vågsallmenningen

 

Slik søker du om å leie byrom

Du søker om leie av offentlige byrom via elektronisk søknadsskjema så tidlig som mulig i forkant av arrangementet. Følg linken til skjema og logg deg inn. Søker du for en organisasjon velger du dette i søknadsskjemaet etter at du har logget deg inn.

Fyll inn søknaden, beskriv arrangementet og legg ved alle relevante vedlegg. Mangler nødvendige vedlegg vil saksbehandling ta lengre tid. En søknad skal inneholde:

 • ferdig utfylt søknad
 • målsatt kartskisse som viser hvor innretninger og utstyr skal stå
 • eventuelle bilder av innretninger og utstyr
 • branndokumentasjon
 • plan for sikkerhet (ved større arrangementer)

Husk at du også må melde fra til brannvesenet og politiet. Skal det serveres mat og/eller alkohol i forbindelse med arrangementet gjelder bestemmelser fra Mattilsynet og Kontor for skjenkesaker.

Søknadsfrist

Før du søker om å leie, må du definere hvilken type arrangement du søker tillatelse til.  

 • For stand og mindre kulturarrangement er søknadsfristen minimum 10 virkedager i forkant av arrangementet.
 • For marked er søknadsfristen minimum fire uker i forkant av arrangementet.  
 • Planlegger du et stort arrangement som kan samle mange mennesker, eller inkluderer skjenking av alkohol og/eller stenging av gater, må du søke om tillatelse minimum seks til åtte uker før arrangementet.

NB! Søknadsfristene over er veiledende, og det er ikke alltid vi klarer å behandle søknadene innenfor den oppgitte tidsrammen. På grunn av stor saksmengde er det for tiden lang saksbehandlingstid på søknader om leie av byrom, og vi oppfordrer deg derfor til å søke så tidig som mulig.  I perioden 30. juli til 17. september er Torgallmenningen reservert for valgboder og valgpaviljong, og søknader om andre type arrangementer på Torgallmenningen tillates derfor ikke i denne perioden.  

Behandlingstid

Fullstendige søknader behandles forløpende. Saksbehandlingstid varierer med sesong og noe i forhold til type arrangement. Dersom arrangementet krever politisk behandling og/eller stenging av trafikkarealer, tar saksbehandlingen lengre tid. I slike tilfeller kan det være behov for forhåndsmøter med deg som utleier.

Klage

Du kan ikke klage på avgjørelser om bruk av kommunale byrom. Du kan imidlertid klage på vedtak om utestenging til klagenemden i Bergen kommune.  

Dersom retningslinjer, avtaler eller pålegg ikke følges, kan ansvarlig fagetat v/Bergen kommune vedta at leietaker utelukkes fra leie av kommunal grunn.

Arrangementsguide

Dokumentet er under revidering og vil publiseres så snart ny versjon er klar. 

 

 

Matvogner / "food trucks"

Slik søker du om plass til matvogn

Du kan søke om utplassering av matvogn via elektronisk søknadsskjema.

Søknadsskjema for leie av byrom

Nyttig innhold