uten vold

Krisesenter for Bergen og omegn hjelper personer som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. Krisesenteret er døgnåpent.

Kontakt oss på telefon  55315050 

English:  Please contact us by phone: 55315050
We can arrange for an interpreter if you need one. 

Følg oss på facebook.

Vold defineres som “enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom at denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, får denne personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre noe den vil.”    (Per Isdal, “Meningen med volden”, 2000)

Volden har mange ansikt og kan komme i ulike former:

vold
Vold
Bilde: Pixabay
 • fysisk vold: slag, spark, lugging, dytting, kniping, kloring, holding, biting, risting, kvelertak, tortur og drap
 • psykisk vold: trusler, nedvurdering, ydmykelse, avvisning, tvang, krenkelser
 • materiell vold: knusing av gjenstander, ødeleggelse og kasting av ting
 • økonomisk vold: kontroll over andres økonomi, hindre en part å ha kontroll over sin egen økonomi, tvinge deg til å skrive under lånepapirer og lignende
 • seksuell vold: alle former for seksuell krenkelse
 • digital vold: trusler og trakassering via melding, overvåking og kontroll via mobiltelefon eller sosiale medier, stygge meldinger postet på nett
 • strukturell vold: en form for vold hvor sosiale strukturer eller sosiale institusjoner skader mennesker gjennom å forhindre at deres grunnleggende behov oppfylles.
 • vold i oppdragelsesøyemed: fysisk og psykisk avstraffelse som en del av oppdragelsen for å endre adferden til barn og unge.
 • latent vold: vold som “ligger i lufta”, en spesiell stemning før eller etter en voldsepisode.

I denne informasjonsbrosjyren laget av Norsk Krisesenterforbund, er informasjon om tjenesten til krisesenteret oversatt til flere språk.

Under har vi lenket inn hele brosjyren i pdf, hvor du kan bla deg frem til det språket du ønsker. Har også lagt inn brosjyren sidevis. På de fleste sidene er det to språk.

Vedlegg: 

 

Krisesenteret kan hjelpe deg med:

trist dame
Behov for støtte
Bilde: pixabay
 • døgnåpen rådgivningstelefon
 • et midlertidig trygt botilbud for deg og dine barn dersom du har behov for  beskyttelse
 • dagtilbud til deg som ikke har behov for beskyttelse
 • hjelp til å komme i kontakt med andre deler av hjelpeapparatet; lege, advokat, politi, NAV, barnevern og  andre hjelpeinstanser
 • kartleggingssamtaler
 • støttesamtaler
 • råd og veiledning
 • oppfølging i reetableringsfasen

Krisesenteret ligger sentralt i Bergen. Vi har hemmelig adresse.

Vi  er et tilbud til personer i Bergen kommune og følgende andre kommuner; Alver, Askøy, Austevoll, Austrheim, Bjørnafjorden, Gulen, Voss, Kvam, Osterøy, Samnanger, Vaksdal, Ulvik, Modalen, Masfjorden, Fedje, Øygarden og Eidfjord.

 

Rådgivningstelefon
Døgnåpen rådgivningstelefon
Bilde: Pixabay

Om du trenger hjelp og beskyttelse, kan du kontakte Krisesenteret i Bergen via telefon 55 31 50 50 eller epost: krisesenteret@bergen.kommune.no

Krisesenteret er døgnåpent, og du trengher ingen henvisning for å ta kontakt med oss.

English:  If you need help and protection, please contact the crisis center by phone or email. We are open 24/7

Krisesenteret i Bergen har hemmelig adresse. Kontakter du krisesenteret vil det bli avtalt et møtested.

Halvparten av brukerne våre er barn og ungdom som kommer i følge med sin foresatt. Vi har derfor ansatt egne barnefaglige miljøterapeuter som har lang erfaring med å jobbe med barn som har vært utsatt for vold og /eller vitne til vold. Vi er opptatt av at barna sine rettigheter skal ivaretas og barna vil derfor få tildelt sin egen primærkontakt under oppholdet. Primærkontakten tilbyr samtaler med barna alene og/eller sammen med den foresatte. Vi tilbyr også støtte og veiledningssamtaler til de voksne som omhandler ivaretakelse av barna under oppholdet. 

barn
halvparten av brukere er barn
Bilde: Pixabay

Videre hjelper  vi  i kontakten med skole, barnehage og andre instanser dersom foresatt ønsker det.  Alle skolebarn som oppholder seg på krisesenteret skal ha et skoletilbud. 

Vi har videre samarbeid med Røde Kors og Redd Barna som tilbyr ukentlige aktiviteter med beboerne. 

På krisesenteret har vi lekerom for barna og ungdomsrom for de litt eldre, med tv og playstation. Vi har også et fint uteområde med lekeplass. 

Ungdomsrom 1
Ungdomsrom
Bilde: Krisesenter for Bergen og omegn
Lekerom1
Lekerom
Bilde: Krisesenter for Bergen og omegn
Lekerom 2
Lekerom
Bilde: Krisesenter for Bergen og omegn

Krisesenteret har separat bolig for kvinner og menn, lokalisert på ulike plasser i Bergen. 

Du må påregne å dele oppholdsrom og bad med andre beboere under oppholdet. 

Felles kjøkken
Felles kjøkken
Bilde: Krisesenter for Bergen og omegn
Rom
Familierom
Bilde: Krisesenter for Bergen og omegn

Krisesenteret gir tilbud til alle som trenger hjelp, også deg som er rusavhengig. Vi har et eget tilbud til rusavhengige. Du tar kontakt med krisesenteret på samme måte som alle andre.

Du kan dessverre ikke ta med deg kjæledyr til krisesenteret. Vi har imidlertid avtale med et par dyrepensjonat som vil ivareta din hund eller katt trygt under oppholdet. Dersom du har mindre dyr som en hamster eller kanin vil vi være behjelpelig med å finne et pensjonat til det også. Vi vil kunne dekke noen dager av oppholdet dersom du ikke har økonomi til det selv. Ved lengre opphold kan vi dessverre ikke dekke utgiftene, men  dersom det er nødvendig vil vi i samarbeid med deg vurdere andre løsninger. 

dyr
kjæledyr
Bilde: Pixabay

 

 

Dette er en lovpålagt tjeneste etter krisesenterlova.

Lover

Retningslinjer

Forskrifter